SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Om Adrian Kaba, ”sionism” och antisemitisk retorik

Jonathan Leman i Expo om Adrian Kabas antisemitism och hur termer som ”sionism” och ”sionister” används i antijudisk argumentation.

I anslutning till Lemans artikel har Expo:s Daniel Vergara intervjuat Adrian Kaba, Carin Jämtin och SKMA:s ordförande Willy Silberstein.

SKMA:s kommentarer till Kaba-affären kan läsas här och här.