SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Ökat antal antisemitiska incidenter

Brittisk rapport pekar på kraftig ökning av antalet antisemitiska incidenter under första hälften av 2009. En betydande del av incidenterna ägde rum i samband med Gazakriget.