SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering

Nu presenterar Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia ett elevaktivt undervisningsmaterial om antisemitism, fördomar och diskriminering.

Materialet består av tre tematiska häften om 16 sidor vardera:

  • Häfte 1: Antisemitism och de europeiska judarnas historia fram till 1945
  • Häfte 2: Samtida antisemitism
  • Häfte 3: Fördomar, intolerans, rasism och diskriminering

Här visas exempel ur de olika delarna: Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Undervisningsmaterialet ger grundläggande kunskaper om antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Det tredje häftet belyser fördomar och diskriminering i bredare bemärkelse och innehåller specifika avsnitt om antiziganism, islamofobi och diskriminering av samer. I materialet medverkar även ungdomar med synpunkter och reflektioner om rasism i dagens samhälle.

Till samtliga avsnitt finns arbetsuppgifter och diskussionsövningar.

beställ materialet