SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Nytt nyhetsbrev från SKMA

Nyhetsbrev mars 2011