SKMA:s nyheter2021-08-21T22:48:33+01:00

Nominera till ELSA-priset 2021!

Mycket av den antisemitism och främlingsfientlighet som finns idag sprids via nätet. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har därför instiftat en årlig utmärkelse för enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Utmärkelsen ska företrädesvis gå till personer under …

Film om Hågkomstprojektet

2018 fick Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ett regeringsbidrag för en omfattande utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Utbildningen bestod av för- och efterseminarier samt en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Satsningen riktades till elever och lärare på högstadieskolor runt om i landet. I varje grupp blandades deltagare från …

Ny lättläst version av ”Antisemitism – då och nu”

2018 lanserade SKMA och Forum för levande historia det digitala undervisningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, som syftar till att ge elever, lärare och andra intresserade kunskaper om antisemitism historiskt och idag. Nu finns materialet även i en lättläst version! …

Digitalt seminarium med Richard J. Evans!

Den 10 november arrangerade SKMA i samverkan med Forum för levande historia och med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse ett digitalt seminarium med bl.a. den framstående brittiske historikern Richard J. Evans och den prisbelönta författaren Agneta Pleijel. Se seminariet här! https://vimeo.com/490126688

Fortbildningar om antisemitism januari 2020

I januari 2020 arrangerar SKMA tillsammans med Forum för levande historia tre heldagsfortbildningar om antisemitism i Gävle, Borlänge och Kalmar. Syftet är att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen, och ge verktyg att förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar. …

Nytt digitalt läromedel om Förintelsen

SKMA lanserar Eternal Echoes – ett kostnadsfritt digitalt läromedel om Förintelsen som verkligen engagerar eleverna! Materialet innehåller filmade vittnesmål, övningar, lektioner och fördjupningsartiklar. Bland intervjuerna finns även vittnesmål av överlevande från folkmordet på romer och sinti. …

Seminarier om antisemitism hösten 2018

Under hösten 2018 arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) tillsammans med Forum för levande historia tre heldagsseminarier om antisemitism: i Stockholm, Göteborg och Malmö. …

Siavosh Derakhti tilldelades ELSA-priset

Elsa-priset är en ny årlig utmärkelse som delas ut av SKMA till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. 2012 års Elsa-pris tilldelades den 21-årige Malmöbon Siavosh Derakhti, som grundade "Unga muslimer mot antisemitism". SKMA ställde några frågor till honom. Grattis till Elsa-priset 2012. …

Regeringsstöd till elevutbildning

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beviljats ett bidrag av regeringen för en utbildningssatsning om antidemokratiska ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten riktad till högstadieelever. …

SvD: SKMA:s ordförande Willy Silberstein har viktigt uppdrag i USA:s kongress

Den 27/2 2013 deltog SKMA:s ordförande Willy Silberstein i en hearing om antisemitism i representanthusets global human rights subcommittee. I samband med detta uppmärksammade SvD:s Maria Ludvigsson de insatser SKMA:s ordförande gjort och gör i arbetet mot antisemitism: Som ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har Willy Silberstein hörts och …

Till toppen