SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Ny forskning om vänstern och antisemitismen

Läsvärd recension av två böcker som belyser frågan om vänstern och antisemitismen i ett historiskt och samtida perspektiv.