SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Nu är det nog. Gör skillnad och ta ställning.

Skärmklipp2

BLI STÖDMEDLEM       eller      GE EN GÅVA