SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Nazism-analogier

En ny rapport från The European Institute for the Study of Contemporary Antisemitism (EISCA) analyserar bruket av nazism-analogier i debatten om Israel.