SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Motverka hat i klassrummet

Artikeln publicerad på Sydsvenskans Aktuella frågor 17/10

Det här fick trettiotalet barn nyligen höra när de var på ett helgläger i Skåne:

”Judesvin, judejävlar, åk härifrån …”

Så ser verkligheten ut i Sverige år 2010.

Tyvärr ser vi ett mönster, ett skånskt mönster. Det har blivit svårt att vara jude i Skåne.

Det har gått så långt att svenska medborgare inte vågar leva kvar i Sverige utan flyttar till Israel. Mönstret är tyvärr inte obekant. Vi vande oss vid att judar från dåvarande Sovjetunionen eller från Polen kände sig tvingade att emigrera på grund av antisemitism. Skall vi behöva vänja oss vid att så sker också från Skåne?

I Skåne har på senare tid judiska byggnader satts i brand, judar vågar inte bära den judiska huvudbonaden eller davidsstjärnan – för att det känns farligt att visa att man är jude.

Det har hänt mycket i Sverige på senare tid. De som trodde att antisemitismen skulle försvinna efter Förintelsen hade tyvärr fel. Och Skåne är hårt drabbat.

Svenska kommittén mot antisemitism diskuterade i våras med företrädare för politik och skola i Malmö att ordna ett seminarium för lärare.

Vi vet nämligen att det finns många oroliga lärare. De ser hatet mot judar och andra minoriteter i sina klassrum. De vill motverka fördomarna, men inser alltför ofta att de, trots god vilja, inte har tillräckliga kunskaper. Inte minst mot bakgrund av att det i en del klasser finns främlingsfientliga elever som har läst på och är mycket duktiga på att argumentera.

Men tyvärr blev det aldrig något seminarium. Det föll på ekonomin.

Vi från Svenska kommittén mot antisemitism vädjar därför till politiker i Skåne: Ta fram pengar så att vi kan hjälpa lärare att motverka de fördomar som finns på skolorna.

Vi har många experter. De är vana att föreläsa om såväl antisemitism som islamofobi. Men, som en liten ideell förening har vi ont om resurser. Om bara kommunen kan ta fram pengar hjälper vi gärna till med att till självkostnadspris ordna ett eller flera seminarier för att motverka fördomar som antisemitism och islamofobi.

Fördomar sprider sig gärna, precis som sjukdomar. Ju tidigare vi kan motverka dem, desto större är chanserna att vi lyckas.

Låt inte en kortsiktig sparsamhet stoppa en nödvändig satsning på att sprida kunskaper om alla människors lika värde.

Ju fler som vet, desto mindre är riskerna att barn åter skräms av gäng som ropar ”judesvin, försvinn härifrån”.

Så som nyligen har skett i Skåne. Och som skett på så många håll runt om i världen genom historien.

Vad svarar den politiska ledningen i Malmö?

Willy Silberstein

Ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism