SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Minnesdagen för Förintelsens offer

Se SVT:s sändning från ceremonin i Stockholms stora synagoga på minnesdagen för Förintelsens offer.  Minnesceremonin uppmärksammar hundraårsminnet av Raoul Wallenberg.