SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Mikael Enoksson prisad av Örebro kommun

Texten publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2011

Örebro kommuns pedagogiska pris för grundskolelärare tillföll i år Mikael Enoksson, högstadielärare på Lillåns skola och sedan många år verksam i Svenska kommittén mot antisemitism.

Mikael Enoksson har bland annat undervisat på SKMA:s lärarutbildningar och har medförfattat SKMA:s läromedel om antisemitism, fördomar och diskriminering.

I prismotiveringen understryker Örebro kommun Mikaels insatser för att medvetandegöra elever om demokratins värden och de hot som rasism i alla dess former utgör. Prismotiveringen lyder:

”Att fostra barn och ungdomar till demokratiska och toleranta medmänniskor i ett mångkulturellt samhälle är ett av skolans viktigaste uppdrag. Mikael har under många år med entusiasm, kunnande och stark medvetenhet förmedlat de fasor intolerans, rasism och okunskap kan föra med sig. Han har bland annat ordnat resor till förintelseläger för att ge ungdomar argument att stå upp för ett medmänskligt samhälle. Pristagaren är nominerad av kollegor, elever och föräldrar som mött en inspiratör och en ambitiös pedagog.”

Svenska kommittén mot antisemitism gratulerar!