SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Bokshop

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) producerar och distribuerar böcker, skrifter och läromedel som rör antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen. Här kan du beställa hem litteratur från SKMA. Beställ genom att skicka mail till info@skma.se eller per telefon 08 – 667 60 90.
**


Antisemitismen - En historisk skildring i ord och bildAntisemitismen. En historisk skildring i ord och bild (1991)

Hans Jansen, Janrense Boonstra och Joke Kniesmeyer.
Anne Frank-Stiftelsen och Natur och Kultur.

Boken är först och främst en skildring i bild: ett antijudiskt bildspråk som utvecklats under hundratals år. Det är uppenbart att uttrycksformerna förändrats, om än i obetydlig utsträckning, men att grundtankarna förblivit desamma i många århundraden. För det andra är detta historien om en bild: den bilden av juden som antisemiten skapat med hjälp av uttalanden, texter, böcker, lagar och avhandlingar av inflytelserika tänkare och ledare. För det tredje behandlas följderna av denna bild: antijudisk politik och våld mot judar.

Kostnad: 150 kr + porto


*


Barnen i TheresienstadtBarnen i Theresienstadt (2002)

Helene Berg.
Liquid Media.

Klasspaket med 2 CD och en lärarhandledning. Berättelsen om Theresienstadt bygger på vittnesskildringar och teckningar av barn och vuxna konstnärer som satt i lägret. Innehållet ger även en bakgrund till hur nationalsocialisterna kom till makten i Tyskland, hur samhället förändrades och hur förföljelsen av judar och oliktänkande trappades upp.

Kostnad: endast porto


*


909226Barn under Förintelsen – då och nu (2003)

Suzanne Kaplan.
Natur och Kultur.

Hur upplevde barn upp till 14 år förföljelserna under Förintelsen och hur har de som vuxna handskats med påträngande minnesbilder och känslor? Vad betyder det att bli berövad sin barndom och varför kompliceras eget barnafödande? Barn under Förintelsen – då och nu bygger på intervjuer med överlevande som var barn under Förintelsen. Boken vänder sig till psykoterapeuter och andra som möter liknande traumatiska processer i dag och i framtiden. Den är även användbar för lärare då den är ett värdefullt bidrag till den muntliga historieforskningen. Dåtid och nutid knyts samman genom att läsaren också får ta del av intervjuer med tonårspojkar som upplevt folkmordet i Rwanda 1994.

Kostnad: 150 kr + porto


*


Bäste herrn, låt mig får levaBäste herrn, låt mig få leva (2012)

Max Safir i samarbete med Ewa Wymark.
XP Media.

Boken beskriver på ett levande sätt Max resa, från livet som barn i Polen till nazisternas koncentrations-, arbets- och förintelseläger och vidare fram till befrielsen samt tiden därefter. Den innehåller även ett stort antal fördjupningstexter som ger historiska fakta kring kriget och Förintelsen. Detta tillsammans med en stark överlevnadsberättelse gör boken intressant att läsa för alla och mycket lämplig att använda i kampen mot antisemitism och främlingsfientlighet.

Kostnad: 125 kr + porto


*


Det eviga hatetDet eviga hatet – om nynazismen, antisemitism och Radio Islam (1993)

Per Ahlmark, Henrik Bachner, Maria-Pia Boëthius, Jerzy Einhorn, Peter Englund, Håkan Holmberg, Jackie Jakubowski, Georg Klein, Stieg Larsson, Agneta Pleijel, Jörgen Weibull och Per Wästberg.
Bonniers och SKMA.

Kostnad: 50 kr + porto

 


*


Kaj Schueler - Flykten från Berlin 1942Flykten från Berlin 1942 (2008)

Kaj Schueler.
Norstedts.

Berlin 1942. Kurt och Hilda Schueler har i knappt tio år levt under nazismen. Successivt har deras frihet begränsats. De börjar ana att det snart är deras tur att deporteras. De har en plan och de har en vän, konstnären Franz Heckendorf. När de får deportationsordern lämnar de hemmet, meddelar skriftligen att de begått självmord och går under jorden. Heckendorf skaffar fram falska ID-handlingar och finner en flyktväg till Schweiz. I Kaj Schuelers försök att kartlägga sina farföräldrars flykt väcks hela tiden nya frågor. Varför lämnade de inte Tyskland tidigare? Varför riskerade Franz Heckendorf sitt liv för att hjälpa dem, och vilka band fanns mellan honom och paret Schueler? Svaren på dessa frågor tangerar flera livsöden, men ger också en bild av Berlin både före och under nazismens förtryck.

Kostnad: 100 kr + porto


*


Eva Thorstensson Landin - Inte glömma, inte minnasInte glömma, inte minnas (2015)

Eva Thorstensson Landin.
Bild,Text&Form.

I en berättande dikt gestaltar Eva Thorstensson Landin de smärtsamma minnesbilder som en av Förintelsens överlevande, Flora Gladh, har förmedlat. Bokens undertitel ”Från Auschwitz till chokladpudding med vispgrädde” antyder att det finns flera nedslagspunkter: kriget på Balkan och ett rasistiskt illdåd i Skåne. Det genomgående temat i boken understryks ytterligare av en nyskriven dikt från ett krigshärjat Syrien. Inte glömma, inte minnas är en nödvändig och uppfordrande bok, en poetiskt upplevelse och en verklighetens grymma dokumentär, som dröjer sig kvar långt efter avslutad läsning.

Kostnad: 150 kr + porto


*


Om antisemitismOm antisemitism – Orsaker, utveckling, motiv (2009)

Göran Larsson, SKMA.

Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och fientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt. Syftet med texten är att belysa antisemitiska föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Skriften passar utmärkt vid studiecirklar och på skolor men också för politiker, journalister och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.

Kostnad: 100 kr + porto


*


varfor_har_du_ritat_siffror_pa_din_arm_farmor-tardell_rolf-27372552-729022404-frntlVarför har du ritat siffror på din arm farmor? (2015)

Rolf Tardell.
Ekerlids Förlag.

Rolf Tardells berättelse om sin mamma Annette är en verklig skildring om ett av alla de familjeöden som tillsammans utgör Förintelsen. Men också om livet i Frankrike före och under andra världskriget. Om Vichyregimen som spelade under täcket med nazisterna. Och om flykten undan förföljelserna av judar. Denna boken handlar också om Sverige. Om förtvivlade vädjanden från släktingar i Stockholm till svenska myndigheter och politiker. Och om en son som först i vuxen ålder vågar söka sanningen om sin mors bakgrund.

Kostnad: 150 kr + porto


*


Claude Lanzmann - ShoahShoah (1988)

Claude Lanzmann.
Alfabeta Bokförlag.

Den nio och en halv timme långa filmen Shoah innehåller ett stort antal intervjuer med personer som överlevt nazisternas utrotningsläger. Både offer och bödlar. I den här boken står texterna för sig själva och de får en märklig kraft och styrka.

Kostnad: 50 kr + porto


*


Öga för öga”Öga för öga, tand för tand…” – en granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judiska historia och Förintelsen (1996)

Stéphane Bruchfeld, SKMA. En analys av undervisningsmaterial som används på högstadiet och gymnasiet.

Kostnad: Porto- och administrationskostnad 25 kr