SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Litauisk historierevisionism

Lisa Bjurwald belyser litauiska försök att ställa judiska f.d. partisaner inför rätta.