SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Ledare: En stärkande promenad

Willy Silbersteins ledare publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2012.

Sällan har jag gått en skönare promenad.

Platsen var Malmö, tiden en av de sista dagarna i augusti. Syftet: att vara med och manifestera mot judehatet i staden.

Jag hade försökt att vandra med redan i våras, men det gick bara inte.

Nu hade jag tur. För vandringen en vacker augustilördag blev en stor manifestation – på flera sätt. Det var många, väldigt många, arrangörerna uppskattar att det var cirka 400 personer.

Och, minst lika glädjande, var att många, jag tror faktiskt en majoritet, inte var judar. Där fanns muslimer, kristna, icke-troende.

Vällustkänslan kom redan på morgonen. Jag satt på ett vanligt fik mitt i Malmö och tog en dubbel espresso. Ett par bord längre bord ringde någon till en bekant och frågade: ska du gå på kippavandringen?

Kippavandringen har blivit ett begrepp. Nu vet alla vad det handlar om. På lite mer än ett halvår sägs det, utan förklaringar, i radio och TV.

Bland kippa-flanörerna träffade jag en kvinna som kommit ned från norra Sverige – bara för att vandra och visa sitt stöd.

– Och hela bygden där hemma står bakom mig, sade hon.

Där fanns Krister Kronlid, han är socialdemokrat och hade rest till Malmö från Uddevalla,

för att visa sitt stöd.

Det var också väldigt viktigt och bra att såväl en företrädare för regeringen, demokratiminister Birgitta Ohlsson, som socialdemokraten Luciano Astudillo talade, en bekräftelse på att stora delar av det svenska samhället ställer upp när det gäller.

Och vad det gäller behöver jag knappt skriva i dessa spalter. Våra läsare känner väl till den svåra situationen för judar i Malmö.

Det handlar t ex om Malmös rabbin Shneur Kesselman. Han klär sig så att det syns att han är jude.

Det betyder att han systematiskt utsätts för trakasserier. Flaskor kastas tillsammans med skällsord

Det finns många, många fler exempel.

Och nu finns det också en motreaktion. För vad vi såg i Malmö är att när en del av stadens invånare, i det här fallet judarna, utsätts för hat så tolkar många Malmöbor det som att alla är drabbade och tar konsekvenserna.

För egen del blev jag särskilt glad över en applåd jag fick när jag talade. Jag sade följande:

Till er som egentligen har exempelvis en islamofobisk agenda säger jag: ni hör inte hemma här. Kampen mot judehatet är också en kamp mot dem som hatar andra grupper, muslimer, romer, homosexuella.

Dagens kippavandring är för mig en kamp mot hat mot judar och en kamp mot dem som hatar också andra grupper för att de är annorlunda. Kippavandringen är en vandring för alla människors lika värde. Så enkelt – och så svårt är det.

Detta är viktigt för mig. Vad är en kamp för att motverka hat mot en grupp värd om man i stället skulle kasta sitt förakt på någon annan?

Själv känner jag mig oerhört stärkt i mitt arbete av den underbara vandringen i Malmö.

Och till sist, ett stort tack till ett par – av långt fler som engagerat sig för kippavandringen. Jehoshua Kaufman, är en av dem som tog initiativet till vandringen, stort tack.

Ett annat tack vill jag överlämna till Sofia Nerbrand som bidrog till den storartade vandringen som väckte eko också internationellt. Nyhetsbyrån AP berättade om vandringen. Det gjorde också tidningar i Israel, USA och Tyskland.

Och ni kippavandrare i Malmö. Jag kommer gärna fler gånger.

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism