SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Länkar

Länkar till ett urval av hemsidor och bloggat där man kan söka information kring antisemitism, nazism, Förintelsen, förnekandet av Förintelsen, rasism och mänskliga rättigheter samt institutioner i Sverige och utomlands som arbetar med forskning och utbildning inom dessa områden.

Ansvar för innehållet på de länkade hemsidorna ligger hos respektive ansvarig utgivare.

Judiska Museet i Stockholm
www.judiska-museet.se

Jovan Rajs
www.jovanrajs.se

Föreningen Förintelsens överlevande
www.ffo.nu

Forum för levande historia
www.levandehistoria.se

Hugo Valentin-centrum
www.valentin.uu.se

Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier
diis.dk/sw720.asp

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge (HL senteret)
www.hlsenteret.no/

Zentrum för Antisemitismusforschung
www.tu-berlin.de/~zfa/

Hagalil
http://www.hagalil.com/

NS-Archiv
http://www.ns-archiv.de/

Topographie des Terrors
http://www.topographie.de/

Fritz Bauer Institut
http://www.fritz-bauer-institut.de/

Observatoire du monde juif
http://obs.monde.juif.free.fr/

Wannseemuséet och minnesplats
www.ghwk.de

Anne Frank House
http://www.annefrank.org

Amadeu Antonio-stiftelsen
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de

Civil Rights Defenders
www.civilrightsdefenders.org/

HomO – Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
http://www.homo.se/

DO – Diskrimineringsombudsmannen
http://www.do.se/

European Roma Rights Center
http://www.errc.org/

Charlotte Wibergs blogg
kamfertext.blogspot.com/

Bloggen för brittiska Community Security Trust
http://thecst.org.uk/blog/

Engage online
http://www.engageonline.org.uk/

Tidskriften Expo
expo.se

Expo Utbildning
utbildning.expo.se

Expo Skola
skola.expo.se

Jonathan Lemans blogg
jonathanleman.blogspot.com

Judisk Krönika
www.judiskkronika.se

Magnus Sandelin
www.magnussandelin.se

Stephen Roth Institute
www.tau.ac.il/Anti-Semitism

YIISA
www.yale.edu/yiisa

The Nizkor Project
www.nizkor.org

The United States Holocaust Memorial Museum
http://www.ushmm.org/

Artikel av Åke Skoog: Undervisning i förakt
www.existentiell-tro.net/artik2/art12.htm