SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Låg medvetenhet om antisemitism

Charlotte Wiberg skriver tänkvärt om debatten om antisemitism i Malmö och annorstädes. Läs hennes text!