SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Kontakta SKMA

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Box 22 330
104 22 STOCKHOLM

Telefon: 08-667 60 90
Fax: 08-652 60 90

E-post: info@skma.se