SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Klargörande

Det har kommit till SKMA:s kännedom att en grupp som kallar sig Svensk-Judisk Dialog (SJD) hävdar att SKMA är en “partner” till SJD. För undvikande av missförstånd vill vi klargöra att så inte är fallet. SKMA är ingen “partner” till SJD.

SKMA