SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Hatbrott i Sverige 2010

Brå:s statistik över polisanmälda brott med identiferade hatbrottsmotiv för 2010 redovisar 161 anmälda hatbrott med antisemitiska motiv. Det är en minskning i jämförelse med 2009 då  250 anmälda brott med antijudiska motiv rapporterades. Antalet anmälningar 2010 ligger nära motsvarande siffra för 2008 som var 159.

Brå redovisar 272 anmälda brott med islamofobiska motiv för 2010. Det är en ökning i jämförelse med 2009 då motsvarande siffra var 194. 

Liksom tidigare år utgörs den dominerande kategorin av anmälda brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv.  År 2010 anmäldes 3786 dylika brott, viket är drygt 300 färre än 2009. Den näst största kategorin utgörs av anmälda brott med homofobiska motiv. För 2010 redovisar Brå 750 dylika  brott, vilket är en minskning i jämförelse med 2009.

Det totala antalet anmälda hatbrott 2010 minskade något i jämförelse med 2009.