SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Exempel på antisemitismen på Jinge.se

SKMA presenterar här en del av underlaget till kommitténs debattartikel i Sydsvenskan. För överskådlighetens skull är materialet uppdelat på två sidor, dels sådant som ännu är tillgängligt på Jinge.se och dels material som raderats av bloggadministratören sedan det uppmärksammats i media. SKMA kommer snart att presentera nya exempel på dessa två sidor.

Uppdatering 14/2 2009:

Vi har lagt upp tre nya inlägg med ytterligare exempel på antisemitism på Jinge.se. Dessa har delats upp efter tre huvudsakliga teman och kan läsas under rubrikerna Förintelsen, media och konspiration.