SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

En räcka av felaktigheter

Artikeln publicerades i SKMA:s Nyhetsbrev oktober 2012.

Torbjörn Jerlerup om Ingmar Karlssons bok om sionismen.

Tidigare i år kom det ut en bok som borde ha väckt mer uppmärksamhet än den gjorde. Det är den före detta diplomaten och Mellanösternkännaren Ingmar Karlssons bok om Israel och sionismen: Bruden är vacker men har redan en man (Wahlström och Widstrand). Boken är ensidigt negativ till ämnet, sionismen, och det finns falska, antisemitiska citat i den.

Karlssons ensidighet är typisk för debatten om sionismen i Sverige. Ganska ofta hör man påståenden som att “sionism är rasism”.

Att sionismen skapades som en strävan för nationellt självbestämmande för judar, som en sorts “självförsvar” mot hat, folkmord och diskriminering, berättas sällan. Inte heller att det har funnits lika stora åsiktsskillnader bland sionisterna som bland parterna i den svenska politiken.

De rena felaktigheterna börjar redan när Ingmar Karlsson skriver om sionismens “fader” Theodor Herzl. Så här citerar han Herzl:

“Det är viktigt att judarnas lidanden förvärras. Detta kommer att underlätta förverkligandet av våra planer. Jag har en utmärkt idé. Jag skall förmå antisemiter att likvidera judisk egendom, antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna, antisemiterna skall bli våra bästa vänner. På så sätt kommer antisemitismen som är djupt inrotad i massornas omedvetna sinnen inte att skada judarna.”

Sionisternas grundare gillade förföljelse av judar, menar Karlsson.

Det är bara det att citatet är falskt. Så ser inte Herzls egna ord ut om man läser 1960 års kompletta engelska utgåva. “Det är viktigt att judarnas lidanden förvärras”, “förverkligandet av våra planer” och “antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna” finns inte alls i originalet, inte heller slutmeningen.

Antisemitiska källor

Citatet, som Karlsson anger det, är inte en direkt översättning. Karlsson har i stället använt sig av, och översatt, en förfalskning av citatet, som cirkulerar över hela världen på antisemitiska hemsidor. Det används för att få det att framstå som om judar skapat antisemitismen, och det kompletterar ofta den ökända, över hundra år gamla, förfalskningen Sions vises protokoll.

Karlsson tycks inte ha be­mödat sig att kontrollera sin källa. Och så fortsätter det, vilket jag har dokumenterat i artiklar på den liberala bloggen Frihetssmedjan.

Citat om att judar fått utstå hårda prövningar vinklas så det verkar som om det sägs att judar vill bli förföljda. Det värsta exemplet på detta är ett citat av ordföranden för World Jewish Congress, Nahum Goldmann. I Karlssons version verkar han mena att antisemitismens försvinnande skulle vara något negativt. I det äkta citatet står det att det är bra att antisemitismen försvinner.

Andra citat har förvanskats till att låta ensidigt antiarabiska, genom att de delar av citatet som handlar om att araber ska ha lika rättigheter med judar, har klippts bort. Ingenstans i boken ser man svartmålandet tydligare än då Karlsson skriver om attentaten mot judarna i Bagdad 1950-51.

Efter en lång tid av terror och förföljelse, bland annat en pogrom, Farhud 1941, då 180 judar mördades, skedde attentat mot judarna. Det antisemitiska ledarskapet i Irak skyllde dådet på judarna: att de mördat sina egna för att skapa panik så de skulle fly till Israel (som om inte hat och pogromer var tillräckliga skäl för panik).

Vad skriver Karlsson? Jo, att det är bevisat att “judiska agenter” låg bakom attentatet.

Ingen seriös historiker anser detta vara bevisat. I boken Occupied minds av Arthur Neslen ser man varför. Det mest konkreta “beviset” för att judar låg bakom attentaten är att Mossadagenten Yehuda Tajar fått höra av frun till en tredje person att en jude låg bakom ett av dåden.

Hur kunde förlaget, Wahlström och Widstrand, ge ut en bok med så usel källkontroll, trots att förlagets egen fackgranskare, docent Sune Persson i Göteborg, larmat om allvarliga brister i boken, som till exempel avsaknaden av källhänvisningar?

Och hur tänker den författare som utgår från att groteska citat som utmålar judar som elaka konspiratörer som mördar sina egna, och tycker om antisemitism, är sanna?

Torbjörn Jerlerup

Torbjörn Jerlerup är skribent och bloggar på Frihetssmedjan.se. Artikeln publicerades ursprungligen i Expressen 31/8 2012. SKMA tackar Torbjörn Jerlerup för tillståndet att publicera texten. På Frihetssmedjan.se har Jerlerup publicerat en utförlig analys av Ingmar Karssons källor och framställning.