SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Boströmartikelns effekter

Det finns viktiga aspekter på Donald Boströms famösa Aftonbladetartikel (“Våra söner plundras på sina organ“) som alltför lite lyfts fram i debatten. Det gäller, till att börja med, den typ av jordmån som artikeln landade i. Åsa Linderborg, Aftonbladets kulturchef som också är historiker, har, t ex i “Medierna” i P1 2/1 2010, viftat bort hänvisningar till närheten mellan Boströms retorik och myter om judiska skändningar av icke-judiska kroppar med argumentet att dessa “medeltida” sagor inte ska förhindra oss från att “ställa frågor” om dagens Israel. Men hon bortser därvid från aktualiteten i dessa mytbildningar – en aktualitet som några debattörer försökt lyfta fram men inte riktigt fått genomslag för. Jesús Alcàlá tog i en artikel i Svenska Dagbladet upp den iranska tv-serien Zahras blå ögon – ett drama om palestinska barn som kidnappas till Israel där de berövas sina ögon och andra organ – som ett exempel på hur dessa legender kan ta uttryck idag (Acàlá kallar dock felaktigt serien för “dokusåpa”). Nämnas kan också den turkiska filmen Irak – vargarnas dal från 2006, där en amerikansk-judisk militärläkare stjäl organ från irakiska krigsfångar och säljer dem vidare.

Boströms artikel landade i fertil jord och har givit upphov till rykten och spridande av förmenta “nyheter” där israelisk eller rätt och slätt judisk involvering i systematiska människorov med påföljande organstöld är centrala. Den iranska engelskspråkiga kanalen Press-TV spelar stor roll i spridandet av befängda påståenden som att 25 000 ukrainska barn skulle ha kidnappats och förts till Israel i syfte att användas som organbanker, eller att “judiska gäng” ligger bakom bortrövanden av algeriska barn av samma skäl. Men såväl högerextrema som andra medier runtom i världen – och i Sverige – har välkomnat och spunnit vidare på Boströms “uppgifter” i syfte att demonisera judar.

Den senaste växten i den bisarra mytfloran använder sig av tragedin i Haiti och israeliska hjälpinsatser där. I The Palestine Telegraph hänvisas det till Hizbollahkanalen Al-Manar och till uttalanden av professor Nancy Scheper-Hughes enligt vilken Israel är den ledande kraften bakom världens organhandel, med “tentakler som sträcker sig överallt i hela världen”. En som tagit intryck av denna artikel är Jenny Tonge, som representerar mittenpartiet Liberal Democrats i brittiska överhuset. Tonge har efterlyst en undersökning av anklagelserna. Hon har inte fått sitt parti bakom sig utan tvärtom fråntagits rollen som dess talesperson i hälsovårdsfrågor. Men hon utgör dock ett exempel på hur vitt konsekvenserna av Donald Boströms och Aftonbladets oskyldiga “frågeställningar” sprider sig.

/Charlotte Wiberg