SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Bokshop

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) producerar och distribuerar böcker, skrifter och läromedel som rör antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen. Här kan du beställa eller ladda hem litteratur från SKMA. Beställ genom att skicka mail till info@skma.se eller per telefon 08 – 667 60 90.


Förnekandet av Förintelsen – Nynazistisk historieförfalskning efter Auschwitz Stéphane Bruchfeld, SKMA, 1995, 1996 En handledning främst för lärare och elever om den så kallade historierevisionismen

Kostnad: 50 kr + porto, klassuppsättning 30 ex 900 kr


Förintelsen – utrotningen av Europas judar Berghs Förlag och SKMA, 1997 I boken redogörs för antisemitismens historia och bakgrund, liksom den nazistiska politikens förlopp. Boken har ett rikt bildmaterial och innehåller även ett kapitel om Sverige och Förintelsen.

Kostnad: 130 kr + porto, klassuppsättning 30 ex 3 000 kr


Barnen i Theresienstadt Helene Berg, Liquid Media, 2002 Klasspaket med 2 CD och en lärarhandledning

Kostnad: 50 kr + porto


Nationalsocialismens symboler Stéphane Bruchfeld, SKMA och Expo, 1997 Skriften tar upp ett sjuttiotal symboler som används av nazistiska grupper idag och redogör för deras historik och innebörd.

Kostnad: 100 kr + porto


Det eviga hatet – om nynazismen, antisemitism och Radio Islam Per Ahlmark, Henrik Bachner, Maria-Pia Boëthius, Jerzy Einhorn, Peter Englund, Håkan Holmberg, Jackie Jakubowski, Georg Klein, Stieg Larsson, Agneta Pleijel, Jörgen Weibull, Per Wästberg Bonniers och SKMA, 1993

Kostnad: 50 kr + porto


“Öga för öga, tand för tand” en granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och Förintelsen Stéphane Bruchfeld, SKMA, 1996 En analys av undervisningsmaterial som används på högstadiet och gymnasiet.

Kostnad: Porto- och administrationskostnad 25 kr


Återkomsten – Antisemitism i Sverige efter 1945 Henrik Bachner, Natur och Kultur, 1999, 2004 Boken behandlar den antijudiska tanketraditionens uttryck och utveckling i Sverige från krigsslutet och till vår egen tid. I fokus står bred politisk kultur och det offentliga samtalet, inte högerextrem propaganda.

Kostnad: 60 kr + porto