Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Bilderna på Peter. Lena Jersenius tal i samband med mottagandet av FFÖ:s pris

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I samband med att Förintelsens minnesdag högtidlighölls i Stockholms stora synagoga tilldelade Föreningen Förintelsens överlevande, FFÖ, Lena Jersenius 2019 års 27 januari-pris. Här följer Lenas tal i samband med mottagandet av priset:

Kära överlevande och barn till överlevande!

Det är oerhört hedrande att få motta ett pris från er.

Ni har på ett fantastiskt sätt förmedlat era livsberättelser till tusentals och åter tusentals svenska ungdomar för att de bättre ska förstå vad Förintelsen innebar – sex miljoner döda, ofattbara personliga tragedier och utraderandet av en stor del av den judiska kulturen i Europa.

Det är de personliga livsödena som griper tag i ungdomarna – som ger dem insikt och förståelse.

Den här lilla inplastade bilden föreställer en pojke som hette Peter – eller Peterle som han så kärleksfullt kallades av sina föräldrar. Ni kan inte se fotot från era platser, men bilden … Läs resten

FFÖ:s pris till Lena Jersenius

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I samband med att Förintelsens minnesdag högtidlighölls i Stockholms stora synagoga tilldelade Föreningen Förintelsens överlevande, FFÖ, Lena Jersenius 2019 års 27 januari-pris. Lena Jersenius är styrelsemedlem i SKMA, var fram till 2019 kanslichef på organisationen och arbetar idag bl.a. med SKMA:s hågkomstprojekt.

 

FFÖ:s prismotivering löd: ”Lena har med ödmjukhet, kunnighet och ett brinnande engagemang envetet arbetat med att bekämpa antisemitism, rasism och förnekande av Förintelsen. Hennes arbete har lett till många avgörande insatser och projekt. Inte minst vad gäller att alltsedan 1996 organisera resor till Förintelsens platser för elever, lärare och andra. Lena var också drivande med att ta fram en svensk utbildningsplattform på webben, där utgångspunkten var berättelser från några av FFÖ:s medlemmar. Denna plattform har nyligen presenterats som en internationell plattform med EU-stöd, med namnet ”Eternal Echos”. Nu med utgångspunkt i berättelser från Överlevande från sex olika länder.

Lena ska … Läs resten

Theodor Kallifatides: Vi är människor – det är det vi inte får glömma. Tal i Stockholms stora synagoga den 9 november 2019

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

Med anledning av årsdagen för Novemberpogromen 1938 arrangerade SKMA i samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia en minnesstund i Stockholms stora synagoga den 9 november. Kvällens huvudanförande hölls av författaren Theodor Kallifatides. Här följer hans tal.

Mina damer och herrar!

Detta är en stor stund i mitt liv. För första gången träder jag in i en synagoga. Tyvärr inte för en lycklig tilldragelse, utan för att tillsammans med er minnas den fruktansvärda natt då förintelsen började.

Jag har inte några förstahandsinsikter i ämnet. Jag var ett spädbarn när det begav sig. När nazisterna släppte alla mänskliga hänsyn och hetsade varandra till odåd mot judarna.

Är den nionde november en dag att minnas? Jag skulle säga att den snarare är en dag att inte glömma. Därför att den kan komma igen, om vi inte är vakna … Läs resten

Årsdagen av Novemberpogromen. Minnesstund och utdelning av Elsapriset

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2019 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

Minnesstunden inleddes av Svante Weyler, ordförande för SKMA. Därefter läste Adriana Savin upp två vittnesmål från pogromen. Kvällens huvudanförande hölls av författaren Theodor Kallifatides som talade om nazismens avhumanisering och om hur blicken ”som förmena oss rätten att vara där vi är och att vara det vi är” utgör ett växande hot även i vår tid.

 

Under kvällen delade SKMA ut 2019 års Elsapris till poeten Hanna Rajs Lara. Priset tilldelades Rajs Lara ”för att hon genom sin diktning på ett unikt sätt förmedlar en ung människas upplevelser av antisemitismens närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den framkallar. Med ett drabbande språk och ett rakt och … Läs resten

Åttio år sedan Novemberpogromen. Minnesstund och utdelning av Elsapriset

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 8 november 2018 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

Minnesstunden inleddes av Svante Weyler, ordförande för SKMA. Därefter läste Ella Schartner upp ett vittnesmål från Wien i samband med pogromen, nedtecknat av Hedi (Politzer) Pope.

Kvällens huvudanförande hölls av författaren Majgull Axelsson. Axelsson beskrev hur hon sedan unga år grubblat över drivkrafterna bakom rasism och nazismens brott och hur hon långt senare kom att ta sig an dessa frågor i romanen Jag heter inte Miriam. Läs Majgull Axelssons anförande här.

Under kvällen delade SKMA även ut årets Elsapris till frilansskribenten Charlotte Wiberg.

Wiberg fick priset för att hon ”med  djupgående kunskaper och lysande formuleringskonst i mängder av artiklar och inlägg i sociala medier och tryckt press belyst och … Läs resten