Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svante Weyler: Regeringen måste tala klarspråk

Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Vi har under den senaste tiden fått många indikationer på att den konferens om minnet av Förintelsen och kampen mot antisemitism som regeringen anordnar i Malmö i oktober 2020 verkligen är en seriös satsning. Inte bara för de höga ambitionerna när det gäller deltagarna, ett femtiotal stats- och regeringschefer är inbjudna och förhoppningarna i regeringskansliet är stora på deras deltagande. Utan också när det gäller själva innehållet i konferensen och ambitionen att nå konkreta resultat.

SKMA har blivit inbjudna till både informella möten med dem inom regeringskansliet som förbereder konferensen och mer formella samråd tillsammans med andra berörda organisationer. Detta är ett prestigeprojekt för regeringen Löfven, vi har svårt att tänka oss ett bättre eller viktigare.

Vi har i samtalen framhållit vikten av att konferensen tar upp dagens antisemitism i lika stor utsträckning som den vänder blicken bakåt, mot historien. Den första konferensen, … Läs resten

Svante Weyler: Ensamma attentatsmän är inte ensamma

Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

Den 9 november anordnade SKMA den sedvanliga minnestunden för offren för novemberpogromerna i Tyskland och Österrike den 9-10 november 1938. Men vi valde också att tillägna kvällen minnet av offren för antisemitiskt våld under de senaste åren.

Ordet pogrom kommer ju, som de flesta säkert redan vet, via jiddischen från det ryska ordet för åska. Uppslagsboken definierar det som ”en våldsam och blodig, ofta samordnad, förföljelse av en folkgrupp”. Det framkallar alltid hos mig bilden av en mängd människor som rusar fram mot ensamma, flyende judar. En mobb, kort sagt.

Det som inträffade den 9 oktober i år, alltså idag för bara ett par månader sedan, i den tyska staden Halle kallas dock inte pogrom. I stället talar man om ett attentat utfört av en ensam man. Och så kan det ju också se ut, vid en första anblick.

Halle ligger i östra … Läs resten

Svante Weyler: Rättegång mot nazister får stor betydelse

Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

I skrivande stund pågår rättegången mot sexton medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen som står åtalade för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp i samband med Bokmässan 2017. Utgången kommer att ha avgörande betydelse för det svenska rättsväsendets tolkning av framför allt lagen om hets mot folkgrupp.

I debatten då hävdade många, inklusive jag själv, att polisen varit alltför ovillig att med stöd av lagen ingripa mot NMR:s uniformerade uppträdande. Jag ansåg och anser fortfarande att en grupp som öppet ansluter sig till nazismens idéer redan därigenom gör sig skyldig till hets mot folkgrupp, och det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att den uppfattningen nu delas av åklagaren i Göteborg. I åtalet hävdar han nämligen att demonstranternas ”agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper … Läs resten

Svante Weyler: Antisemitism får aldrig bli ett politiskt slagträ

Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Alla ser det, många talar om det. Hat och trakasserier mot judar har givits ökat utrymme i medier och politisk debatt under senare år. Bakgrunden är att antisemitismen blivit mer påtaglig i Sverige.

Antijudiska konspirationsteorier flödar i sociala medier. Ett aggressivt hat sprids av högerextrema och radikala islamistiska grupper. Fördomar och ifrågasättanden av judars svenskhet ventileras av ledande sverigedemokrater.

Demoniserande budskap vävs in i debatten om Israel-Palestinakonflikten och bland vissa vänstergrupper skanderas ”antisionistiska” kampfraser som ifrågasätter Israels rätt att existera.

I Malmö och på andra platser angrips judar av vad som ofta, om än inte alltid, är unga män med rötter i Mellanöstern, sannolikt påverkade av den antijudiska propaganda som är norm och vardag i stora delar av den regionen.

Det ökade intresset för frågan hänger också samman med utvecklingen i Europa och USA. I flera länder ser vi hur högernationalister appellerar till … Läs resten

Svante Weyler: Ursäkt med obehagligt aktuell klang

Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

Finns det en ”oskyldig” antisemitism? Efter Förintelsen är naturligtvis själva frågan absurd, ja närmast antisemitisk. Men före Förintelsen?

Från 1880-talet och framåt växte intresset för den svenska nationens identitet. Den stora majoriteten av svenskarna hade givit upp tanken på att återvinna förlorad ära på slagfältet, nu gällde det att formulera och gestalta den i europeisk jämförelse fattiga nationens storhet utan risk för krig. Intresset för allt som skulle kunna kallas svenskt, ja ursvenskt, växte. Resultatet blev inte bara Skansen och Nordiska museet utan också, en av europeisk kulturnationalism inspirerad strävan att ge landet en kulturhistoria, och då spelade naturligtvis litteraturen en avgörande roll.

Om det var slump eller inte är svårt att veta men en rad av de allra främsta svenska litteraturhistorikerna under årtiondena kring sekelskiftet var judar: Oscar Levertin, Karl Warburg, Henrik Schück och lite senare Martin Lamm. Även om de själva … Läs resten