Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svante Weyler: Därför tvingade Polens regering bort chefen för Polin

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Polin, museet över de polska judarnas historia, i Warszawa är ett internationellt hyllat och respekterat museum. SKMA har haft ett nära samarbete med Polin kring det digitala utbildningsmaterialet Eternal Echoes – Teach and Learn about the Holocaust. Nu har Dariusz Stola, som framgångsrikt lett museet, av politiska skäl tvingats bort.

Det låter som ett vanligt tjänsteärende, nästan oskyldigt : ”För museets bästa”, säger Dariusz Stola, ”är jag beredd att avstå från att kräva mina rättigheter under förutsättning att museets grundare går med på det.”

Vilket museum? Vilka rättigheter? Dariusz Stola? Vad har det med oss att göra?

Polin, museet över de polska judarnas historia, grundades 2014 i Warszawa. Dariusz Stola har varit dess chef sen dess. Det har regnat internationella utmärkelser över museet. Trots detta blev Stola, en internationellt erkänd historiker, tvungen att söka tjänsten på nytt efter fem år. En opartisk jury … Läs resten

Hynek Pallas: Nu försöker Litauen tvätta sig ren från Förintelsen

Artikeln är ursprungligen publicerad och kan läsas digitalt i GP 28/1. Den återpubliceras med tillstånd av GP Kultur i den tryckta versionen av SKMA Nyhetsbrev mars 2020, som kan läsas som pdf här.

Läs resten

Protester mot SD-medverkan vid minnesstund

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Vid riksdagens minnesstund för Förintelsens offer, arrangerat av riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen den 23/1, stod för första gången även en sverigedemokrat, Björn Söder, med som inbjudare. Med hänvisning till SD:s nationalism, xenofobi och historiska kopplingar till nazism liksom Söders ifrågasättande av judars svenskhet, flirtande med antisemitiskt laddade konspirationsteorier och nedsättande uttalanden om andra kategorier väckte detta stark kritik på många håll.

Protester kom bland annat från överlevande från Förintelsen som Hédi Fried och Emerich Roth. ”Det är normförskjutningens mörka stig vi vandrar,” varnade Fried i DN 20/1.

Nätverkets ordförande, Mikael Oscarsson, KD, hävdade i SvD 25/1 att ett riksdagsnätverk inte kan neka ett riksdagsparti att ingå i nätverket. Med hänvisning till detta föreslog bl.a. Magnus Manhammar, S, att ”riksdagen” borde tas bort ur namnet så att minnesstunden framöver kan arrangeras utan SD:s medverkan.

Läs resten

SKMA: Om Dan Korn och relativiseringen av Förintelsen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Det finns anledning att kritiskt diskutera instrumentaliseringen av Förintelsen i den politiska debatten, men delar av upprördheten klingar falskt. Det gäller bland annat utspel från debattören Dan Korn.

Instrumentalisering av Förintelsen och Nazityskland är sedan länge vanligt förekommande i politisk och annan debatt. Jämförelser och jämställanden kan göras och görs med snart sagt vad som helst. Sådant historiebruk finns det all anledning att diskutera kritiskt. Ett exempel är hur överlevande från Förintelsen används i den pågående debatten kring Moderaternas öppnande för samarbete med Sverigedemokraterna – ett nationalistiskt, xenofobiskt parti som öppet föraktar den liberala demokratin – trots partiledaren Ulf Kristerssons tidigare löften om motsatsen.

Men det finns också anledning att förhålla sig kritisk till vissa av de röster som nu säger sig vara djupt upprörda över vad de beskriver som ett felaktigt historiebruk och som varnar för relativisering av Nazitysklands förbrytelser mot judarna. … Läs resten

Somar Al Naher: Antisemitism och islamofobi förstärker varandra

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Gästkrönika av Somar Al Naher

Antisemitism i grupper med rötter i Mellanöstern är ett reellt och allvarligt problem, men det är ett misstag att se antisemitism från muslimer som det enda stora hotet mot judar.

Det skriver Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, i en debattartikel i GP. Risken är att man bortser från hot från högerextremister och annan antisemitism som svenska judar möter i vardagen.

Lomfors lyfter en viktig poäng. I dagens politiska klimat har det blivit populärt att använda antisemitism som slagträ, inte minst mot muslimer och invandring.

Argumentationen får hjälp av föreställningen att antisemitismen är ett till stora delar avslutat kapitel i Europa, att idéerna ebbade ut efter andra världskriget. Istället talas det på många håll helst om en ”importerad” antisemitism från Mellanöstern som vuxit i skuggan av Israel-Palestinakonflikten.

Tyvärr faller Socialdemokraterna också i den fällan. Stefan Löfven … Läs resten