”Resan och hela utbildningen har varit en rejäl ögonöppnare”

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

Oliver Thyberg är en av hundratals högstadieelever från olika skolor runtom i landet som sedan 2018 deltagit i SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Han beskriver det som ”en rejäl ögonöppnare”, och uppmanar oss alla att ta ställning.

Oliver Thyberg. Foto: Torbjörn Engström.

Huruvida människor i vårt land attackeras och diskrimineras pga. sin bakgrund, identitet eller utseende borde man inte kunna ha olika ”åsikter” om. Ändå är min erfarenhet att många av olika anledningar gör sitt bästa för att förminska eller helt förneka problemen. Men både forskningen och verkligheten på gatan och skolgården talar sitt tydliga språk: olika former av rasism är ett problem i Sverige idag. Det förstör människors liv.

Och även om det kan vara svårare för en person som inte själv drabbas att förstå hur rasismen fungerar, och för den delen hur man själv ibland kanske till och med bidrar till den, så måste det första och därefter ständigt pågående steget handla om att ta ställning. Tänker du aktivt bidra till att bekämpa rasismen, eller tänker du göra det motsatta? Nej, det finns egentligen ingen mellanväg här menar jag. Förblir du ”passiv” låter du nämligen rasismen fortleva, ja växa sig starkare. Alldeles särskilt gäller detta om du befinner dig bland människor, t.ex. vänner, som uttrycker sig och agerar rasistiskt.

EN ÖGONÖPPNANDE UTBILDNING
Under hösten 2020 fick jag möjligheten att delta i Svenska kommittén mot antisemitisms fördjupande fortbildning i Stockholm om nutida antisemitism och rasism. Det var det sista steget i SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism, som inkluderar en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Under perioden 2018–2021 kommer sammanlagt ca 1 000 elever och lärare från olika högstadieskolor runtom i hela Sverige att utbildas inom projektet. Själv var jag på plats i Krakowområdet tillsammans med andra jämnåriga från Värmland i slutet av 2019, och besökte bland annat det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Resan och hela utbildningen har varit en rejäl ögonöppnare.

Under den avslutande fördjupningsfortbildningen i Stockholm i höstas fick vi lyssna till många duktiga föreläsare inom området nutida rasism och diskriminering. Vi fick ökade kunskaper om antisemitism, afrofobi, antiziganism, islamofobi, hatbrott, konspirationsteorier och hur rasistiska partier och rörelser riktar sin propaganda mot olika minoriteter. Men vi pratade också mycket om hur man kan identifiera och bemöta fördomsfulla och rasistiska påståenden – och försök att förminska eller förneka det faktum att rasismen är ett problem.

SKMA:s pedagog Niclas Blom föreläser på den avslutande fortbildningen i Stockholm. Foto: Mathan Shastin Ravid.

 

TA STÄLLNING!
Vi vet t.ex. att rasism kan leda till diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden, och att människor känner sig tvungna att dölja sin identitet eller t.o.m. byta namn. Afrosvenskar attackeras pga. sin hudfärg, romer utmålas som ”tiggare” och ”tjuvar”, alla muslimer dras över en kam som ”terrorister” och judar ges kollektiv skuld för staten Israels politik. Och det börjar redan i tidig ålder. Enligt organisationen Friends senaste rapport om trygghet i skolan är den vanligaste formen av trakasserier eller kränkningar riktade mot barn och unga i årskurserna 3–9 sådana som baseras på etnicitet.

Återigen: vi vet det här, rasismen finns överallt i vårt samhälle och får konsekvenser för offren men också för samhället i stort. Så låt det inte bli en fråga om ”åsikter” på fikarasten, i klassrummet eller för den delen när det ska fattas politiska beslut. Kunskapen om dessa frågor skulle behöva höjas på många håll, vi behöver mer utbildning både om Förintelsen och antisemitism och rasism historiskt och idag, inte minst i skolan. Men ditt ansvar i det hela är redan nu solklart, vem du än är som läser detta. Ta ställning!

Oliver Thyberg, 17 år