Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

”Resan och hela utbildningen har varit en rejäl ögonöppnare”

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

Oliver Thyberg är en av hundratals högstadieelever från olika skolor runtom i landet som sedan 2018 deltagit i SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Han beskriver det som ”en rejäl ögonöppnare”, och uppmanar oss alla att ta ställning.

Huruvida människor i vårt land attackeras och diskrimineras pga. sin bakgrund, identitet eller utseende borde man inte kunna ha olika ”åsikter” om. Ändå är min erfarenhet att många av olika anledningar gör sitt bästa för att förminska eller helt förneka problemen. Men både forskningen och verkligheten på gatan och skolgården talar sitt tydliga språk: olika former av rasism är ett problem i Sverige idag. Det förstör människors liv.

Och även om det kan vara svårare för en person som inte själv drabbas att förstå hur rasismen fungerar, och för den delen hur man själv ibland kanske till och med bidrar till den, så måste det … Läs resten

”SKMA:s insats i Malmö har betytt mycket för oss”

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

SKMA:s regeringsstödda hågkomstutbildningar om Förintelsen, antisemitism och rasism, som inkluderar studieresor till Förintelsens platser i Polen, är tillfälligt satta på paus. Sedan 2018 har ca 500 högstadieelever och drygt 150 lärare från 60 skolor i olika delar av landet deltagit. En av de sista utbildningarna innan det blev omöjligt att resa till Polen genomfördes i februari-mars 2020 med sju skolor från olika delar av Malmö. En av dessa var Oxievångsskolan. Vi bad Heléne Nyrén, legitimerad lärare i geografi, historia, samhällskunskap och religion, ge en bakgrund till varför skolan ville delta i projektet och hur det har påverkat eleverna, skolan och hennes egen undervisning.

Du tog initiativ till att Oxievångsskolan skulle delta i hågkomstutbildningen. Vilka var dina och skolans förväntningar på utbildningen?

När jag fick information om den satsning SKMA skulle göra i Malmö med hågkomstutbildningar så tänkte jag direkt att det här tillfället får vi bara … Läs resten

Stefan Löfven: ”Det är vårt gemensamma ansvar att bära de överlevandes berättelser”

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

På Förintelsens minnesdag 27 januari talade statsminister Stefan Löfven på den minnesceremoni som Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande arrangerade i samarbete med SKMA, Forum för levande historia och Judiska museet. Här följer hans tal.

Tack för att jag får vara med er idag. Det är två år sedan jag var hos er på Förintelsens minnesdag. Då berättade jag om Max Safir; att han hörde av sig till mig och sa att Sverige borde inrätta ett museum om Förintelsen för att bevara överlevandes minnen till kommande generationer. Mycket har hänt sedan dess. Som ni vet, så fick Malmö internationella forum om hågkomsten av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism skjutas upp ett år på grund av Coronapandemin. Som ni vet, är det på grund av samma virus jag idag får tala till er på det här sättet istället för att möta er ansikte mot ansikte. … Läs resten

”Antisemitismens arkiv” under lupp

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

Vad visste eller snarare trodde sig svenskar veta om judar och judendom innan den judiska invandringen till vårt land? Och vilken roll spelade antijudiska motiv i medeltida och tidigmoderna texter för bilden av och debatten om den judiska minoriteten i 1800-talets Sverige? Det är några av frågorna som historikerna Cordelia Hess och Jonathan Adams försöker besvara i ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

EN UTBREDD MEN FALSK UPPFATTNING
Den 29 januari i år ställde Björn Söder (SD) en skriftlig fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind om huruvida hon tänkte vidta åtgärder mot antisemitism, och slog fast: ”Antisemitismen är till stor del importerad genom invandring till Sverige.” Han reproducerar här en uppfattning som funnits i Sverige i flera decennier: att antisemitism bara är ett importerat problem, att det inte funnits någon inhemsk fiendskap mot judar. Först kom antisemitismen från Tyskland, idag från Mellanöstern.

Denna uppfattning är … Läs resten