Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Kritik mot nedlagd utredning

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

Den 3 januari uppmärksammade Sydsvenskan att utredningen kring antisemitiska hatbrott i Lund 2018–2019 lagts ner. Åren 2018–2019 innebar en våg av aktivitet i staden från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Förutom propaganda och gatubråk förekom flera mordhot, ett försök till mordbrand och en fullt genomförd mordbrand mot en judisk kvinnas hem.

I en intervju med Sydsvenskan menade Zandra Brodd, dåvarande gruppchef för polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i Malmö, att stora resurser satsades på att utreda brotten i Lund. Men att utredningen lades ner i brist på bevis.

Nedläggningen av utredningen fick kritik av bland andra Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig, som i en intervju med Sydsvenskan ifrågasatte hur prioriterade hatbrott egentligen är av polisen. SKMA:s ordförande Svante Weyler var också kritisk, både till nedläggning av utredningen och till hur den skötts. Under utredningsarbetet hade han tät kontakt med brottsoffret och utredarna, för att markera hur allvarligt SKMA … Läs resten

Grov antisemitism från imam i Malmö

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

I december 2020 möttes vi ännu en gång av uppgifter om antisemitism i Malmö. Det var Kvällspostens granskande journalist Jenny Strindlöv som avslöjade att Rosengårdsimamen Basem Mahmoud vid al-Sahaba-moskén i sina predikningar, som fått tusentals visningar online, bland annat kallat judar för ”bedrägliga skurkar”, ”grisars och apors avkomma” och muslimers fiender som ”styr västvärlden”.

Tyvärr är detta inte första gången som grovt judehat uttrycks av företrädare för muslimska samfund i Sverige. I juli 2017 exempelvis arrangerade Svensk-Palestinska centret i Helsingborg en demonstration mot Israel där imamen Samir El Rifai i ett anförande betecknade judar som ”apors och svins avkomma” och beskrev dem som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam. El Rifai dömdes senare för hets mot folkgrupp. Att retoriken i de två fallen är så snarlik är ingen slump. De anklagelser, konspirationsteorier och avhumaniserande liknelser som används i båda fallen … Läs resten

Citerat: Utsatt och utlämnad

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

”När det kom en ny kille till klassen så sade jag till mina klasskompisar att de inte skulle berätta att jag var judinna, för man vet ju inte vad den personen kommer med för fördomar. […] Men de sade det ändå. Och redan från första dagen blev jag utsatt av honom och det bara fortsatte. Han till och med heilade i klassrummet och lärarna sade inte ens till honom. Och flera hängde på, sade judeskämt och sånt. […] Det var en tjej som sade till men det var ingen annan som vågade stå upp för mig. Så jag hade typ ett litet gäng i klassen som heilade och drog judeskämt. Och de kom alla från olika bakgrunder, så det var verkligen av alla slag som höll på.”

Judisk elev
citerad i rapport om antisemitism i Malmöskolor

Läs resten

Rapport om antisemitism i Malmöskolor

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

Den 18 februari publicerade Malmö stad en rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös skolor. Undersökningen och rapporten är en del av Malmö stad och Judiska Församlingen Malmös samverkansöverenskommelse. I undersökningen har intervjuer gjorts med 14 judiska barn och unga samt 26 skolpersonal från olika skolformer (förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och SFI). Därtill har ca 800 personer som arbetar på grund- och gymnasieskolor i staden svarat på en enkät.

I rapporten, som är skriven av Mirjam Katzin, Malmö stads samordnare för arbetet mot antisemitism, identifieras en grundläggande problematik kring möjligheten för judar att leva som judar samt en känsla av utanförskap. Något som återkommer både i intervjuerna med unga judar och med skolpersonal är hur ordet ”jude” ofta används som skällsord på skolorna och att det är vanligt med skämt på judars bekostnad eller om Förintelsen.

Antisemitiska konspirationsteorier är ett annat vanligt förekommande fenomen. … Läs resten

Museum om Förintelsen öppnas i Stockholm 2022

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

2018 tillkännagav regeringen att ett nytt museum ska etableras för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Den 27 januari i år, på Förintelsens minnesdag, meddelade statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Amanda Lind i en artikel i Dagens Nyheter att museet ska öppna i Stockholm 2022.

Museet ska vara politiskt oberoende och självständigt, och i artikeln betonades att det är centralt för dess framgång och legitimitet att det kan utveckla samarbeten med forskare och institutioner i Sverige och internationellt som arbetar med Förintelsen och folkmordet på romer. De överlevande och deras anhöriga samt det judiska och romska civilsamhället lyftes också fram som exempel på viktiga framtida samverkanspartners.

På Förintelsens minnesdag 27 januari talade statsminister Stefan Löfven på den minnesceremoni som Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande arrangerade i samarbete med SKMA, Forum för levande historia och Judiska museet. … Läs resten