M-riksdagsman fördömde rapportering om högerextremt arrangemang

SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

Expo rapporterade den 8 augusti att en ”alternativ” bokmässa, arrangerad av individer knutna till den radikalnationalistiska miljön, skulle äga rum i Stockholm den 26 september. Bland talarna återfanns individer med bakgrund i den svenska vit makt-rörelsen, rasister, islamofober och antisemiter, inklusive förintelseförnekare som Ingrid Carlqvist. Expo uppmärksammade också att industrimannen Karl Hedin skulle medverka för att tala om en ny bok och ställde kritiska frågor till honom om detta.

Lars Beckmans tweet.

Expos granskning var viktig och bör noteras av alla som oroas över hur den antidemokratiska och radikalnationalistiska miljön utvecklas i Sverige.

Den moderate riksdagsledamoten Lars Beckman var emellertid av en annan uppfattning. I en tweet samma dag, den 8 augusti, fördömde han Expos artikel som ett oacceptabelt angrepp på den ”alternativa” bokmässans talare.

”I ett öppet fritt demokratiskt samhälle så måste olika röster få komma till tals”, förklarade Beckman. I en kommentar (10/8) påpekade SKMA att detta är riktigt men att det inte var det saken gällde, Expo har aldrig hävdat att bokmässan inte ska få äga rum. ”Däremot är det anmärkningsvärt och oroande”, skrev SKMA, ”att en moderat riksdagsman ingenting har att säga om de ’olika röster’ som det här i flera fall handlar om – individer som sprider vit makt-propaganda, judehat, islamofobi – och i stället angriper demokratisk kritik och rapportering kring ett högerextremt arrangemang.”

SKMA