Ungdomsutbildning fördjupar kunskaper

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

SKMA:s utbildningar för unga fördjupar kunskaperna om och stärker argumentationen mot samtida former av antisemitism och rasism.

”Jag har aldrig varit rädd för säga vad jag tycker eller protestera om någon säger något dumt, speciellt inte när det gäller så här viktiga frågor. Men det betyder inte att jag direkt vetat hur jag ska argumentera, och efter denna helg känner jag att jag har mycket mer kunskap att använda mig av i diskussioner. Jag ser fram emot att lära mig ännu mer nästa gång vi träffas!”

Mert Baran Tuncer. Foto privat

Så skrev Mert Baran Tuncer, elev på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg, i sin utvärdering efter att ha deltagit på en av SKMA:s fortbildningar tidigare i år. Han är en av de drygt 1 100 ungdomar, främst elever på högstadieskolor runtom i landet, som 2018-2020 genomgår SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism.

Grundutbildningen i satsningen består av för- och efterseminarier samt en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Mert Baran åkte med SKMA till Polen i mars 2019 tillsammans med andra elever från högstadieskolor i Göteborg. 6-12 månader efter avslutad grundutbildning och resa, då de flesta deltagare börjat på gymnasiet, erbjuder SKMA en uppföljande fortbildning för dem som vill fördjupa sig ännu mer i nutida antisemitism och rasism. I februari hade de första två grupperna sina första av två fortbildningshelger i Stockholm, som leddes av SKMA:s Mathan Shastin Ravid.

Under fortbildningarna kombineras gästföreläsningar med gruppövningar och diskussioner. I februari gästades grupperna av Daniel Poohl, Haris Grabovac och Bilan Osman från stiftelsen Expo. Daniel och Haris föreläste om rasistiska partier och rörelser i Sverige och den propaganda dessa sprider mot judar, muslimer, romer och andra grupper. Bland annat redogjorde de för extremhögerns utveckling under efterkrigstiden och dess nutida kopplingar till och påverkan på partier som Sverigedemokraterna och ”alternativa” medier på nätet.

Bilan Osman föreläste om afrofobi och islamofobi. En historisk bakgrund till vanliga afrofobiska och islamofobiska fördomar landade i en diskussion om hur svarta och muslimer på grund av dessa fördomar på olika sätt utsätts för hat, hets och attacker i dagens samhälle. Nästa gång grupperna träffas kommer föreläsningarna handla om antisemitism, antiziganism och konspirationsteorier.

Elliot, Ida, Jolina, Oskar och Wilma i gruppdiskussion. Foto Mathan Shastin Ravid

 

I det inledande citatet framhåller Mert Baran att han tack vare fortbildningen har fått fler argument för diskussioner. En utgångspunkt för alla SKMA:s ungdomsutbildningar är just att fokusera mycket på deltagarnas egen vardag och tillsammans försöka hitta sätt att förebygga och bemöta fördomar och rasism som drabbar dem själva eller andra. Målet är att stärka deltagarna både med ämneskunskaper och konkreta tips på hur man kan resonera och agera i vardagen. Under de första fortbildningshelgerna i februari ägnades mycket tid åt att dela erfarenheter kring situationer deltagarna själva upplevt och dilemman de själva hamnat i kopplat till olika former av rasism.

De första två grupperna skulle haft återträffar i april, men coronapandemin satte stopp för det. Nu är förhoppningen att Mert Baran och de andra ska kunna träffas igen i augusti, och att SKMA ska kunna genomföra fler fortbildningar av detta slag under hösten 2020 och våren 2021.

SKMA