Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Dagens antisemitism i fokus på lärarfortbildningar

Artikeln är publicerad i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

För att erbjuda fördjupad kunskap om den samtida antisemitismen och verktyg för att förstärka arbetet med att förbygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar arrangerade SKMA tillsammans med Forum för levande historia i januari fortbildningar i Gävle, Borlänge och Kalmar. Mycket tid ägnades åt diskussioner om hur man som lärare och pedagog kan upptäcka och bemöta antisemitism bland unga. Fortbildningarna riktade sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera. Sammanlagt deltog runt 200 personer.

Fortbildningarna inleddes av idéhistorikern Henrik Bachner som gav en överblick över den samtida antisemitismen. Efter en inledande diskussion om själva begreppet antisemitism och företeelsens historiska rötter gav han exempel på antisemitismens vanligaste nutida uttrycksformer. Antisemitismens plats i extrema rörelser och miljöer, t.ex. nazistiska och radikala islamistiska, och den propaganda dessa sprider i form av bl.a. konspirationsteorier belystes och analyserades.

Andra teman som … Läs resten

Svante Weyler: Därför tvingade Polens regering bort chefen för Polin

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Polin, museet över de polska judarnas historia, i Warszawa är ett internationellt hyllat och respekterat museum. SKMA har haft ett nära samarbete med Polin kring det digitala utbildningsmaterialet Eternal Echoes – Teach and Learn about the Holocaust. Nu har Dariusz Stola, som framgångsrikt lett museet, av politiska skäl tvingats bort.

Det låter som ett vanligt tjänsteärende, nästan oskyldigt : ”För museets bästa”, säger Dariusz Stola, ”är jag beredd att avstå från att kräva mina rättigheter under förutsättning att museets grundare går med på det.”

Vilket museum? Vilka rättigheter? Dariusz Stola? Vad har det med oss att göra?

Polin, museet över de polska judarnas historia, grundades 2014 i Warszawa. Dariusz Stola har varit dess chef sen dess. Det har regnat internationella utmärkelser över museet. Trots detta blev Stola, en internationellt erkänd historiker, tvungen att söka tjänsten på nytt efter fem år. En opartisk jury … Läs resten

Hynek Pallas: Nu försöker Litauen tvätta sig ren från Förintelsen

Artikeln är ursprungligen publicerad och kan läsas digitalt i GP 28/1. Den återpubliceras med tillstånd av GP Kultur i den tryckta versionen av SKMA Nyhetsbrev mars 2020, som kan läsas som pdf här.

Läs resten

Protester mot SD-medverkan vid minnesstund

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Vid riksdagens minnesstund för Förintelsens offer, arrangerat av riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen den 23/1, stod för första gången även en sverigedemokrat, Björn Söder, med som inbjudare. Med hänvisning till SD:s nationalism, xenofobi och historiska kopplingar till nazism liksom Söders ifrågasättande av judars svenskhet, flirtande med antisemitiskt laddade konspirationsteorier och nedsättande uttalanden om andra kategorier väckte detta stark kritik på många håll.

Protester kom bland annat från överlevande från Förintelsen som Hédi Fried och Emerich Roth. ”Det är normförskjutningens mörka stig vi vandrar,” varnade Fried i DN 20/1.

Nätverkets ordförande, Mikael Oscarsson, KD, hävdade i SvD 25/1 att ett riksdagsnätverk inte kan neka ett riksdagsparti att ingå i nätverket. Med hänvisning till detta föreslog bl.a. Magnus Manhammar, S, att ”riksdagen” borde tas bort ur namnet så att minnesstunden framöver kan arrangeras utan SD:s medverkan.

Läs resten

Antisemitism i TV4-program

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Två av deltagarna i TV4:s dokusåpa ”Big Brother” tvingades i februari lämna programmet efter att i en livesändning ha fällt antisemitiska uttalanden. En tredje deltagare med bakgrund i nazistiska miljöer tilläts fortsätta medverka då denne enligt TV4 ”tagit avstånd från rasism och högerextremism”. Två av programledarna valde att lämna programmet i protest mot att TV4 inte informerat dem om deltagarens bakgrund.

Läs resten