Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev mars 2020

Läs Nyhetsbrevet som pdfLäs resten

Bilderna på Peter. Lena Jersenius tal i samband med mottagandet av FFÖ:s pris

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I samband med att Förintelsens minnesdag högtidlighölls i Stockholms stora synagoga tilldelade Föreningen Förintelsens överlevande, FFÖ, Lena Jersenius 2019 års 27 januari-pris. Här följer Lenas tal i samband med mottagandet av priset:

Kära överlevande och barn till överlevande!

Det är oerhört hedrande att få motta ett pris från er.

Ni har på ett fantastiskt sätt förmedlat era livsberättelser till tusentals och åter tusentals svenska ungdomar för att de bättre ska förstå vad Förintelsen innebar – sex miljoner döda, ofattbara personliga tragedier och utraderandet av en stor del av den judiska kulturen i Europa.

Det är de personliga livsödena som griper tag i ungdomarna – som ger dem insikt och förståelse.

Den här lilla inplastade bilden föreställer en pojke som hette Peter – eller Peterle som han så kärleksfullt kallades av sina föräldrar. Ni kan inte se fotot från era platser, men bilden … Läs resten

FFÖ:s pris till Lena Jersenius

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I samband med att Förintelsens minnesdag högtidlighölls i Stockholms stora synagoga tilldelade Föreningen Förintelsens överlevande, FFÖ, Lena Jersenius 2019 års 27 januari-pris. Lena Jersenius är styrelsemedlem i SKMA, var fram till 2019 kanslichef på organisationen och arbetar idag bl.a. med SKMA:s hågkomstprojekt.

 

FFÖ:s prismotivering löd: ”Lena har med ödmjukhet, kunnighet och ett brinnande engagemang envetet arbetat med att bekämpa antisemitism, rasism och förnekande av Förintelsen. Hennes arbete har lett till många avgörande insatser och projekt. Inte minst vad gäller att alltsedan 1996 organisera resor till Förintelsens platser för elever, lärare och andra. Lena var också drivande med att ta fram en svensk utbildningsplattform på webben, där utgångspunkten var berättelser från några av FFÖ:s medlemmar. Denna plattform har nyligen presenterats som en internationell plattform med EU-stöd, med namnet ”Eternal Echos”. Nu med utgångspunkt i berättelser från Överlevande från sex olika länder.

Lena ska … Läs resten

SKMA utbildar S-organisationer

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I flera politiska partier finns idag en ökad medvetenhet om att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i det svenska samhället liksom i vår omvärld. SKMA har sedan lång tid erbjudit och arrangerat utbildningar i ämnet för politiska partier och ungdomsförbund som vilar på demokratisk grund. Under senare tid har bl.a. flera socialdemokratiska organisationer anlitat SKMA för föreläsningar och utbildningsseminarier med syftet att öka kunskapen om den samtida antisemitismen.

I samband med Socialdemokratiska ungdomsförbundets nyårskurser på Bommersvik i början av januari, som samlar SSU:are från hela landet, föreläste idéhistorikern Henrik Bachner om dagens antisemitiska framträdandeformer och politiska sammanhang, inklusive problem som rör gränsdragningar mellan politisk kritik och fördomar i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Den 27 februari föreläste Mathan Shastin Ravid, kanslichef på SKMA, på samma tema för SSU Skåne.

 

Den 7 februari föreläste Henrik Bachner om samtida antisemitism för socialdemokraterna i Malmö och den … Läs resten

Hågkomstprojektet. Fördjupning om Förintelsen, antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Den 30-31 januari genomfördes det andra av tre planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltagit i SKMA:s regeringsstödda hågkomstprojekt med studieresor till Förintelsens platser i Polen. Ca 60 lärare från högstadieskolor i Göteborg, Jönköping, Lidingö, Luleå, Norrköping, Södertälje och olika orter i Värmland möttes i Stockholm för att få fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt tips om pedagogiska material och metoder för undervisning.

 

Första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska rötter, utveckling över tid och samtida former. Nästa pass leddes av SKMA:s pedagog Niclas Blom, som presenterade det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av SKMA och Forum för levande historia, och delade med sig av sina tankar kring hur man kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet.

Seminariets första dag avslutades med ett pass av Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack … Läs resten