Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

”Nyckeln till framgång är att ta hänsyn till deras egna erfarenheter av rasism”. Intervju med tyska KIgA som utbildar om antisemitism i grupper med migrationsbakgrund

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

European Network for Countering Antisemitism Through Education är ett nätverk av icke-statliga aktörer från olika europeiska länder som arbetar med utbildning om antisemitism. I oktober bjöds SKMA in att delta vid en nätverksträff i Berlin. Arrangörer var Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, KIgA, som länge arbetat mot antisemitism inom bland annat invandrargrupper. Mathan Shastin Ravid representerade SKMA, och passade på att intervjua Johanna Voss och Dr. Mirko Niehoff på KIgA om deras arbete.

KIgA grundades 2003. Vad var bakgrunden till initiativet?

Verksamheten startade vid en tidpunkt då allt fler antisemitiska uttalanden hördes och broschyrer med antisemitiskt material cirkulerade i Kreuzberg, ett område i Berlin präglat av invandring och politisk aktivism. 11 septemberattackerna och den andra intifadan påverkade området.

Vid sidan av traditionella fördomar såg vi nya former av antisemitism växa fram, men också nya aktörer. Antisemitismen visade sig nu allt mer i relation till … Läs resten

Mångsidig belysning av antisemitismen i Sverige. Rapport från SKMA:s konferens 2019

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

Antisemitismen i Sverige förekommer i skiftande former och politiska sammanhang. På en konferens arrangerad av SKMA i november belystes problemet från olika vinklar och med olika perspektiv.

Den 8 november arrangerade SKMA en konferens i Stockholm på temat ”Antisemitism i dagens Sverige – ett allvarligt och mångfasetterat problem”. Konferensen, som genomfördes i samverkan med Forum för levande historia och med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse, riktade sig i första hand till journalister, politiska beslutsfattare, forskare, lärare samt myndigheter och organisationer som arbetar med att förebygga och motverka rasism och politisk extremism. Cirka 130 personer deltog.

 

Syftet med konferensen var att fördjupa kunskaperna om den samtida antisemitismens uttrycksformer och politiska sammanhang och därigenom förbättra förutsättningarna att motverka problemen. Fokus riktades bl.a. mot spridningen av antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier, antisemitismens roll och funktion i radikala islamistiska och nationalistiska miljöer, och dess … Läs resten