SVT Forums sändningar från SKMA:s konferens ”Antisemitism i dagens Sverige – ett allvarligt och mångfasetterat problem” den 8/11 2019

Den 8/11 2019 arrangerade SKMA i samverkan med Forum för levande historia en konferens på temat ”Antisemitism i dagens Sverige – ett allvarligt och mångfacetterat problem”. Konferensen kan ses i fyra delar på SVT Forum.

Del 1: Inledning av Svante Weyler, dikt av Hanna Rajs Lara, föreläsning om antisemitiska konspirationsteorier, panelsamtal om Radio Islam-affären, tal av statsrådet Åsa Lindhagen

Inledning
Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Chai 
Dikt av Hanna Rajs Lara, poet.

30 år sedan Radio Islam: Hur var det då – och vad har hänt sedan dess? 
Panelsamtal med Per Svensson, Dagens Nyheter, Stéphane Bruchfeld, Uppsala universitet. Moderator: Willy Silberstein.

Antisemitiska konspirationsteorier och sociala medier
Föreläsning av Kent Werne, journalist och författare.

Tal av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Del 2: Antisemitism i islamistiska och jihadistiska miljöer samt i vit makt- och högernationalistiska miljöer 

Antisemitism i islamistiska och jihadistiska miljöer
Panelsamtal med Magnus Sandelin, Doku och Filip Ahlin, Försvarshögskolan. Moderator: Willy Silberstein

Antisemitism i vit makt- och högernationalistiska miljöer
Panelsamtal med Daniel Poohl, Expo, Jenny Strindlöv, journalist, Stéphane Bruchfeld, idéhistoriiker Uppsala universitet. Moderator: Willy Silberstein

Del 3: Antisemitism i vänstermiljöer och i grupper med rötter i Mellanöstern 

Panelsamtal: Antisemitism i vänstermiljöer
Mirjam Katzin, doktorand juridiska fakulteten Lunds universitet, Rasmus Fleischer, historiker Stockholms universitet, Lars M Andersson, historiker Uppsala Universitet och Karin Olsson, kulturchef Expressen. Moderator: Willy Silberstein

Panelsamtal: Antisemitism i grupper med rötter i Mellanöstern
Somar Al Naher, journalist, Bassem Nasr, debattör, Malmö, Nalin Pekgul, skribent och författare, och Henrik Bachner, idéhistoriker. Moderator: Willy Silberstein

Del 4: Svenska judars upplevelser av antisemitism och utsatthet för hatbrott 

Svenska judars upplevelser av antisemitism och utsatthet för hatbrott
Panelsamtal: David Shannon, Brottsförebyggande rådet, Aron Verständig, Judiska Centralrådet i Sverige och Peter Vig, Malmö Borgarskola. Moderator: Willy Silberstein