Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Eternal Echoes. Vittnesmål från Förintelsen i nytt digitalt undervisningsmaterial

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

SKMA har tillsammans med partnerorganisationer i flera länder tagit fram ett unikt interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen – Eternal Echoes. Materialet erbjuder inspelade intervjuer, berättelser om judiskt liv i Europa, artiklar som ger den historiska kontexten samt autentiska bilder och dokument.

I det nya materialet kan elever, lärare och andra intresserade lyssna till överlevande från flera länder som berättar om hur de levde före andra världskriget och om konsekvenserna av den nazistiska ockupationen, förföljelser och folkmord. Eternal Echoes är framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel användas även i vuxenutbildning.

Vad gör vi när de överlevande från Förintelsen inte längre orkar berätta sina levnadshistorier eller när de inte finns längre bland oss? Denna fråga har sysselsatt många under senare år.

I Sverige har ungdomar och vuxna sedan 1990-talet haft en unik möjlighet att lyssna till personliga berättelser från Förintelsen. Tiotusentals elever … Läs resten

Yair Rosenberg: Den filosemitiske antisemiten. Trump och anklagelsen om judars ”illojalitet”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

”Alla judar som röstar på en demokrat, jag tycker det visar antingen en total frånvaro av kunskap eller stor illojalitet”, förklarade USA:s president Trump i ett uttalande den 20 augusti. Uttalandet, som möttes av starka fördömanden på många håll, speglar en sorts filosemitisk antisemitism, skriver Yair Rosenberg, redaktör på den amerikansk-judiska tidskriften Tablet.

President Trumps hållning till judar är förvirrande. Hans dotter Ivanka konverterade till judendomen inför giftermålet med hans judiske svärson. Han har judiska barnbarn. Han uttalar högljutt sitt stöd för Israel och har sedan länge anställt judar i ledande positioner i sina företag.

Men Trump tycks också fälla en mängd antisemitiska yttranden. Häromveckan förklarade presidenten till exempel att judar som röstar på demokraterna är ”illojala” mot Israel, och riktade därigenom en gammal antisemitisk anklagelse mot den stora majoriteten amerikanska judar. Trump har återkommande antytt att amerikanska judar är mer lojala … Läs resten

Ny undersökning: Många svenskar oroas över antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

Enligt en ny undersökning oroas många svenskar över antisemitismen. En betydande andel uppger också att de bevittnat antijudiska yttringar.

På uppdrag av Aftonbladet har Inizio genomfört en undersökning av svenskars syn på och erfarenheter av  antisemitism. Studien innehåller även frågor om kännedom om och inställning till minneshållandet av Förintelsen.

Undersökningen, som utfördes 25 maj-10 juni i år, om fattar 1 709 intervjuer. Den  genomfördes som en webbundersökning och bygger på ett pre-stratifierat urval vägt på ålder, kön, region och partisympatier. Resultat redovisades i Aftonbladet 19/8.

Enligt resultaten anser strax över hälften av de som svarat (55 %) att antisemitismen ökat de senaste 5 åren. 21 % menar att situationen är oförändrad och 5 % att problemen minskat.

Ungefär en tredjedel (36 %) uppger sig ha bevittnat eller upplevt antisemitism i sin vardag vid ett eller flera tillfällen. Den högsta andelen återfinns i åldersgruppen … Läs resten

Johannes Heuman: Utan historiskt perspektiv blir analysen skev. Antisemitism i grupper med rötter i Mellanöstern och Nordafrika

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

I avsaknad av historiska referenser och orienteringspunkter stannar analysen av antisemitismen i arabiska och muslimska miljöer ofta vid att peka ut jihadistiska grupper eller vid Israel-Palestinakonfliktens återverkningar i Europa. Båda dessa aspekter är naturligtvis relevanta, men inte tillräckliga, skriver historikern Johannes Heuman.

Har de senaste årens skjutningar och terrorattentat i Västeuropa bidragit till en större insikt om antisemitism inom arabiska och muslimska miljöer? Kunskap om antisemitism i dessa miljöer har funnits i Sverige sedan tidigt 2000-tal. Men den som följt diskussionen om antisemitism i svensk offentlighet har med största sannolikhet noterat en förändring de senaste åren, särskilt efter terrorattacken mot butiken Hyper Cacher i Paris i januari 2015. Medan det tidigare funnits en återhållsamhet när det gäller att peka ut arabiska och muslimska grupper har det numera blivit mer accepterat att i alla fall nämna radikala islamistiska grupperingar, oftast med tillägget våldsbejakande. Beskrivningarna … Läs resten

Helena Trus: Minnen som inte får väckas till liv

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

Gästkrönika av Helena Trus

När hon ser rubriken reagerar hon som vanligt. Svalt, likgiltigt. Men jag vet hur mycket känslor som egentligen ryms i en endaste axelryckning.

Trots att tidningens förstasida ligger uppåt verkar hon inte notera vad som står. Min farmor Cyla sitter i sin rullstol i sällskapsrummet på Judiska hemmet och jag skjuter tidningen lite närmre, pekar på DN:s rubrik. Svenska judiska lärare i Malmö larmar om antisemitism och Förintelseförnekande i klassrummen. Judehat från barn, ungdomar. Ett hat ofta sammanvävt med ilska över konflikten mellan Israel och Palestina. Judehat som gör att till och med judiska förskolebarn tvingas att ha vakter med sig vid utflykter. Att Sverige nu tar hjälp av Israel för att bekämpa antisemitismen i svenska skolor är ju egentligen någonting bra. Men frustrationen växer ändå inom mig. Hur kan det ha fått gå så långt att svenska lärare … Läs resten