Oroväckande slagord på SSU Skånes första majdemonstration i Malmö. Bra att SSU:s ledning tar avstånd

I bl.a. tidningen Dagen (2/5) rapporteras att slagordet ”krossa sionismen” förekom i SSU:s första maj-tåg i Malmö. Det är oroväckande.

Kritik av Israels politik är lika legitim som kritik av andra staters politik, och det finns ett otal sätt att ge uttryck för en sådan kritik. Men när det talas om att ”krossa sionismen” handlar det inte sällan om något annat: ett förnekande av Israels existensrätt och en önskan om att staten ska upphävas eller just ”krossas”. Om detta är vad demonstranterna i Malmö avsåg är det allvarligt. Det är en oacceptabel och antijudisk hållning som inte hör hemma i demokratiska partier. Det är viktigt att SSU:s ledning nu tydligt klargör detta.

Det finns i sammanhanget anledning att även påminna om dessa kloka ord från Expo:s Jonathan Leman:

”Sionism kan innebära allt ifrån en strävan efter fred och samexistens och palestinskt självbestämmande till högerextremism och expansiv bosättarpolitik. Att beskriva sionismen

Läs resten