SKMA: Fi måste klargöra hur de ser på riksdagskandidats ”drömmar” om att driva bort judar från Israel

Oldoz Javidi kandiderar till riksdagen för Fi. I Feministiskt perspektiv intervjuas Javidi om sitt engagemang i Ship to Gaza. I intervjun – som sedermera redigerats – förklarar Javidi att hennes dröm är att Israel ska upphävas och att landets judiska befolkning ska förflyttas till USA:

”Min inofficiella åsikt som privatperson är lite mer fantasibaserad. Israel har ockuperat ett annat land. Drivit människor på flykt från deras eget hem, tagit deras land och stulit deras liv och frihet. Det finns inget försvarbart i det överhuvudtaget. Israels bästa vän är USA, ett annat infernaliskt styre med enormt stora landytor. Så varför inte bjuda in vännerna över till sig och göra plats för dem på gården? De verkar trivas bra i varandras sällskap. Och palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras… Jag kan ju tillåta mig åtminstone få drömma om en sådan lösning eller hur?!”

Efter att ha mött kritik bad Javidi Feministiskt perspektiv att ta bort det ovan citerade stycket då det inte uttryckte Fi:s hållning utan återspeglade hennes egen ”fantasivärld”, vilken kunde ”misstolkas eller missförstås”.

 

 

Att Fi har en riksdagskandidat som ”drömmer” om att driva bort judar från Israel är anmärkningsvärt och oacceptabelt. Det är viktigt att partiledningen nu klargör hur de ser på Javidis uttalande. Fi:s valberedning framhåller Javidi som en ”antirasistisk” politiker. Menar Fi att antijudiska fantasier är förenliga med antirasism?

Feministiskt perspektiv skriver i en kommentar att de i samråd med Javidi lyft ut det aktuella stycket ur texten: “Det stred mot god publicistisk sed och vi delar kritikernas uppfattning att det kan tolkas som antisemitiskt.” Det är bra att redaktionen plockat bort avsnittet, men oroväckande att insikten om problemet kom först efter att uttalandet kritiserats och att intervjuaren inte ställde en enda kritisk fråga om Javidis ”drömmar” i den ursprungliga artikeln. Även formuleringen “kan tolkas som antisemitiskt” väcker frågor – under vilka omständigheter menar Feministiskt perspektiv att ”drömmar” om att fördriva judar inte ska tolkas som antijudiska?

SKMA

Uppdatering 1, 19/7 2018:

Fi:s riksdagskandidat Oldoz Javidi skriver nu på sin Facebooksida: ”Mitt uttalande var oacceptabelt. Det finns inget jag kan säga som ursäktar det. Jag förstår kritiken och är oerhört ångerfull. Jag inser att jag behöver öka mina kunskaper för att återskapa förtroendet för mig och mitt politiska arbete.” 

Det är bra att Javidi tar avstånd från och ångrar uttalandet. Däremot är det bekymmersamt att Fi:s partiledning ännu inte med ett ord kommenterat Javidis uttalande och den kritik som riktats mot det. Från ett parti som betecknar sig som antirasistiskt krävs något annat än tystnad när partiföreträdare uttalar sig antijudiskt eller rasistiskt.

Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt har agerat med större tydlighet. Hon är mycket självkritisk vad gäller publiceringen: ”Uttalandet var antisemitiskt och strider också mot vår egen publicistiska linje som bland annat slår fast att vi aldrig gör oss till megafon eller kanal för vare sig rasistiska eller historielösa uttalanden och, om påkallat, aldrig gör det okommenterat. Det är djupt problematiskt att det har passerat mig som ansvarig utgivare och jag måste erkänna att jag först uppmärksammades på uttalandet av den intervjuade själv tidigare i veckan. Jag har inte skött mitt jobb”.

Bratt intervjuas även i DN, som hänvisar till SKMA:s uttalanden i saken och kritik av hur Feministiskt perspektiv hanterat frågan.

SKMA

Uppdatering 2, 19/7 2018

Under kvällen kom ett uttalande från FI. Bra att även Fi förtydligat sin hållning.

SKMA