SD-politiker antyder att ”Soros” kan ligga bakom riksdagsbeslut om ensamkommande

Som SKMA vid flera tillfällen uppmärksammat har den amerikanske finansmannen och filantropen George Soros blivit ett centralt hatobjekt för högerextrema och högernationalistiska partier och opinioner. Angreppen på Soros rymmer ofta antisemitism. Han framställs som en omnipotent globalt verkande kraft bakom både verkliga och påhittade samhällsförändringar. Enligt en i dessa miljöer vanlig konspirationsteori ligger Soros bakom migrationsströmmar till Europa och USA och framväxten av mångkulturella samhällen.

Den ungerska regeringen har sedan länge exploaterat dessa konspirationsteorier i politiska syften. I omfattande kampanjer sprids myter om en ”Soros-plan” som genom invandring av muslimer och spridandet av liberala idéer söker underminera Ungerns självständighet, Europa och den kristna kulturen. Detta är en propaganda som vid sidan av det antimuslimska budskapet även tydligt appellerar till klassiska antisemitiska föreställningar om judiska konspirationer som destabiliserar och upplöser nationer, värderingar och kulturer.

I Sverige spelar myten om ”Soros-konspirationen” en viktig roll i nazistisk propaganda. Men den har även anhängare … Läs resten