Fördjupande ungdomsutbildningar om antisemitism och rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I syfte att öka kunskaperna om nazismens förbrytelser och rasistiska och antidemokratiska idéer historiskt och idag genomförde SKMA en regeringsstödd utbildningssatsning 2014-2016 med sammanlagt 408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadieskolor runtom i landet. Eleverna och lärarna deltog på ett tvådagars förseminarium innan de åkte på en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Under de avslutande två efterseminariedagarna låg fokus på antisemitism, rasism och fördomar i dagens samhälle.

Under hösten 2017 och våren 2018 genomför SKMA fördjupande fortbildningar för samma ungdomar, som nu går på gymnasiet. Varje fortbildning sträcker sig över två helger, och de två första gruppernas första utbildningshelger ägde rum i Stockholm i mitten av november respektive början av december. Fortbildningarna leds av SKMA:s Mathan Shastin Ravid, och under första fortbildningstillfället diskuterar deltagarna bland annat fördomar och rasism i vardagen samt källkritik på nätet.

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner. Foto: Mathan Shastin Ravid

 

Gästföreläsare vid första fortbildningstillfället är Bilan Osman och Jonathan Leman från Expo, som föreläser om afrofobi, islamofobi, rasistiska partier i Sverige samt den propaganda dessa sprider. Nästa gång grupperna träffas, i mitten av januari och början av februari, ligger fokus på nutida antisemitism och konspirationsteorier, samt hur man kan bemöta antijudiska och rasistiska påståenden och budskap. Projektet finansieras genom ett bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

SKMA