Ungdomsledare och elever lärde sig om antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Under våren 2017 har Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) deltagit i ett flertal konferenser och temadagar samt gjort besök på olika skolor för att utbilda elever, lärare och andra intresserade om antisemitism och rasism. Exempelvis den 24 mars, då Finspångs kommun efter ett medborgarförslag arrangerade ett seminarium på Kulturhuset i Finspång om Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 2016 tillsatte regeringen en utredning som ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter samt lämna förslag på hur deras rättigheter kan säkras och deras möjlighet till inflytande och delaktighet stärkas.

Under seminariet i Finspång föreläste Lennart Rohdin, som leder utredningen, om bakgrunden till lagen om nationella minoriteter. Tiina Mauritzell, kommunikatör på Finspång kommun som ansvarade för dagen tillsammans med Anna Hellerstedt från Finspångs skolor, berättade om Finspång kommun som finskt förvaltningsområde. SKMA:s Mathan Ravid föreläste om den antisemitism som drabbar svenska judar i dag. Författaren och musikern Hans Caldaras talade om romers situation idag. Publiken bestod av ca 100 högstadie- och gymnasieelever från Finspång.

Mathan Ravid föreläser på Kulturhuset i Finspång.

 

Under april månad besökte SKMA bland annat Engelbrektsskolan i Stockholm, för att hålla ett efterseminarium med de elever som tidigare under våren åkt på en studieresa med SKMA till Förintelsens platser i Polen. Mathan Ravid ledde ett seminarium om antisemitism och källkritik, som fokuserade på propaganda på nätet och hur man bäst kan identifiera och bemöta den. Cirka 50 elever deltog.

Några av de som utbildades av SKMA under maj månad var gymnasieelever från skolarbetet ”Skola utan gränser”, som leds av lärarna Lillemor Bodman, Bertil Jansson och Nafih Mawlod på Lindesskolan i Lindesberg. Skolarbetet, som stöds av Lindesbergs kommun, syftar till att motverka antidemokratiska strömningar i samhället och öka förståelsen mellan människor med olika bakgrunder.

Sedan starten i början av 2000-talet har ”Skola utan gränser” inkluderat årliga resor med SKMA till Förintelsens platser i Polen. Den 2 maj träffade Mathan Ravid några av de elever som är ungdomsledare i ”Skola utan gränser” för att ytterligare stärka deras kunskap om samtida antisemitism.

SKMA