Attityder till judar i Central- och Östeuropa

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Pew Research Center har undersökt inställningen till judar och andra minoriteter i Central-och Östeuropa. Runt hälften av respondenterna i flera länder uppgav att de inte skulle acceptera judar som familjemedlemmar. Totalt svarade cirka en femtedel att de inte ville ha judar som grannar och omkring tio procent sade sig inte acceptera judar som medborgare i landet.

Inställningen till judar var mest negativ i Armenien, Georgien, Grekland, Rumänien och Litauen. Inställningen till romer och muslimer i de undersökta länderna var än mer negativ.