Antisemitiska hatbrott granskas

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

I november 2016 presenterade regeringen en nationell handlingsplan mot rasism. I den meddelades bl.a. att Forum för levande historia ges ett utvidgat uppdrag att utbilda skolpersonal, polisanställda och andra yrkesgrupper om rasism, att samordningen av olika insatser på området ska förbättras och att fördelningen av medel till verksamheter mot rasism, antisemitism och andra former av gruppfientlighet ökas.

Den 27 januari i år presenterade regeringen ytterligare åtgärder. I syfte att effektivisera arbetet mot antisemitiska hatbrott ges Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie av hatbrott med antijudiska motiv. Därutöver ska säkerheten på skolor med hotbild stärkas. Regeringen hänvisade vidare till Stockholmskonferensen om Förintelsen år 2000 och meddelade man år 2020 avsåg att arrangera en ny internationell konferens ”för att hedra offren, följa upp arbetet och tillsammans med andra länder och organisationer fortsätta att utveckla insatserna för att förhindra nya övergrepp mot mänskligheten”.

SKMA