Citerat: Utrymme är ingen rättighet

Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

”Givetvis hade ledningen för Bok & Bibliotek varit i sin fulla rätt att från början tacka nej till tidningen [Nya tider], bland annat med hänvisning till dess samröre med kända Förintelseförnekare. Det hade till och med varit rimligt att göra det. Tryck- och yttrandefriheten garanterar också nazister och Förintelseförnekare rätten att publicera sina böcker och artiklar och hålla sina möten, men den garanterar dem inte rätten att tas på allvar som ’den andra sidan’ i en legitim debatt. Inte heller tillförsäkrar den dem rätten till utrymme i tidningar och tv – eller bland montrarna i mässhallen i Göteborg.”

Björn Wiman

DN 17/9 2016