Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Citerat: Utrymme är ingen rättighet

Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

”Givetvis hade ledningen för Bok & Bibliotek varit i sin fulla rätt att från början tacka nej till tidningen [Nya tider], bland annat med hänvisning till dess samröre med kända Förintelseförnekare. Det hade till och med varit rimligt att göra det. Tryck- och yttrandefriheten garanterar också nazister och Förintelseförnekare rätten att publicera sina böcker och artiklar och hålla sina möten, men den garanterar dem inte rätten att tas på allvar som ’den andra sidan’ i en legitim debatt. Inte heller tillförsäkrar den dem rätten till utrymme i tidningar och tv – eller bland montrarna i mässhallen i Göteborg.”

Björn Wiman

DN 17/9 2016

Läs resten

SKMA fördömde SD-politikers uttalande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Anna Hagwall, riksdagsledamot för SD, har i en motion föreslagit slopat presstöd till lokaltidningar för att minska Bonnierkoncernens mediedominans. I ett mejl till Aftonbladet 6/10 skrev hon: ”Låt de små Bonnierska tidningarna i landsorten gå under. Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera mer än fem procent av medierna”.

I en kommentar skrev SKMA:s ordförande Svante Weyler: ”Med antydningarna om att en ’etnisk grupp’ skulle kontrollera medierna anknyter Hagwall till den i antisemitisk propaganda centrala föreställningen om att judar styr medierna. Denna typ av angrepp mot Bonniers har en lång tradition och de spelar även idag en viktig roll, inte minst i högerextrem propaganda.

Att antisemitiska myter underblåses av en ledamot av Sveriges riksdag är skrämmande. Att riksdagsledamoten tillhör SD är dock knappast förvånande. Hagwalls uttalande bekräftar något som länge varit tydligt: bakom partiets ’anti-antisemitiska’ fasad finns en underström av misstro … Läs resten

Ungern belönar rasist

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Den ungerska regeringen har tilldelat Zsolt Bayer, journalist, medgrundare av regeringspartiet Fidesz och nära lierad med premiärminister Viktor Orban, en prestigefull medalj. Bayer, ökänd för sin grova hets mot romer, judar, flyktingar och muslimer, belönas bland annat för vad som betecknas som sitt ”exemplariska journalistiska arbete”.

Beslutet har mött stark kritik och runt 100 tidigare pristagare har återlämnat sina utmärkelser i protest. En av dem är Andras Heisler, ordförande för Ungerns största judiska paraplyorganisation. Jag vill inte tillhöra ”samma sällskap som en person som är rasist och antisemit, och vars glödande hat mot romer förgiftar Ungern”, förklarade Heisler.

 SKMA

 

Läs resten

Fortbildning för lärare om antisemitism, rasism och Förintelsen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Maja Hagerman o deltagareSKMA erbjuder återkommande fortbildningar för framför allt lärare om Förintelsen, nazismen, antisemitism och rasism. Den 22-23 september genomfördes ett seminarium på detta tema i Stockholm.

Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, belyste antisemitismens historiska utveckling fram till och med nazismen.

Maja Hagerman, historiker och vetenskapsjournalist som 2015 utkom med en bok om den svenske rasbiologen Herman Lundborg, föreläste om rasbiologins framväxt och svenska historia.

Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker och medlem i SKMA, föreläste om den nazityska politikens utveckling och Förintelsens händelseförlopp, faser och konsekvenser. Ett femtiotal personer deltog i utbildningen.

SKMA

Läs resten

SKMA: Bidra till att de överlevandes berättelser lever vidare!

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Bild - Vad är en människaSKMA har beviljats EU-stöd för en vidareutveckling av det interaktiva utbildningsmaterialet ”Vad är en människa?”, där överlevandes vittnesmål står i fokus.

Tillsammans med partners från Litauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike ska vi ta fram ett internationellt verktyg för undervisning om Förintelsen.

Projektet kräver dock även egenfinansiering, och här hoppas vi på Ditt stöd!

Läs mer om undervisningsmaterialet och hur Du kan bidra till detta viktiga projekt på skma.se eller kontakta SKMA på info@skma.se eller 08 667 6090.

SKMA

Läs resten