Fler anmälda hatbrott

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2015.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes under 2014 runt 270 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är tillsammans med år 2009, då cirka 250 antijudiska hatbrott anmäldes, den hittills högsta nivån för ett enskilt år och innebär en ökning med 38 procent jämfört med 2013.

Antisemitiskt klotter på Vasa real i Stockholm.

Antisemitiskt klotter på Vasa Real i Stockholm.

Brå noterar särskilt en ökning av antalet anmälningar i Stockholms län. De vanligaste brottstyperna var hets mot folkgrupp och olaga hot/ofredande. En femtedel av anmälningarna rörde skadegörelse/klotter.

Ökningen 2014 kan, i likhet med utvecklingen 2009, delvis hänga samman med de antisemitiska stämningar som utlöstes i samband med Gazakriget.

Under fjolåret noterades även en ökning av antalet anmälda hatbrott mot andra grupper. Störst ökning i jämförelse med 2013 uppmättes för hatbrott med antikristna motiv (75 %). En stor ökning uppmättes även för anmälda hatbrott med antimuslimska motiv (50 %).

Den största kategorin utgörs av hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv (ca 4 310 anmälningar). Det totala antalet anmälningar med ett identifierat hatbrottsmotiv under 2014 uppskattas till 6 270, vilket är den högsta nivån hittills för ett enskilt år.

I Tyskland anmäldes förra året 1 596 hatbrott mot judar, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2013. Det är det högsta antalet som rapporterats sedan 2009. I Frankrike registrerades, enligt statistik från organisationen SPCJ och det franska inrikesministeriet, 851 antisemitiska incidenter under fjolåret. Det är ökning på närmare 100 procent i förhållande till det föregående året. 51 procent av samtliga rapporterade incidenter med rasistiska motiv under 2014 riktades mot judar.

I Storbritannien registrerade organisationen CST 1 168 antijudiska incidenter under 2014. Det  är det högsta antalet för ett specifikt år sedan CST började föra statistik och mer än en dubblering i jämförelse med 2013.

SKMA