Henrik Bachner om nätbokhandlarnas försäljning av antisemitisk och rasistisk litteratur

Henrik Bachner skriver i DN idag (9/12) om nätbokhandlarna Adlibris och Bokias försäljning av ”Sions vises protokoll” och annan rasistisk propaganda. Problemet kräver andra riktlinjer än de luddigheter Adlibris vd Magnus Dimert presenterat, menar Bachner:

”Men att Adlibris, och av allt att döma även vissa andra nätbokhandlar, förefaller ha saknat riktlinjer när det gäller rasistisk propaganda är anmärkningsvärt. Och utarbetas en ”policy” efter de tankar [Adlibris vd Magnus] Dimert lanserat är det tveksamt om den kommer att göra någon skillnad.

Att använda juridiken, det vill säga om bokens innehåll är lagligt eller inte, som kriterium är meningslöst om syftet är att undvika försäljning av rasistisk litteratur. Det är ingen hemlighet att ribban för vad som kan fällas för hets mot folkgrupp ligger synnerligen högt och att ett friande på denna punkt inte säger någonting om huruvida innehållet är rasistiskt eller ej. Adlibris måste självständigt ta ställning till vilken typ av … Läs resten