SKMA 30 år – 1983-2013

Willy Silberstein Foto: Heléne Lööw

Willy Silberstein Foto: Heléne Lööw

Med anledning av att Svenska kommittén mot antisemitism fyllde 30 år arrangerade SKMA den 22/9 en informationskväll i Stockholm för medlemmar och vänner. SKMA:s ordförande Willy Silberstein hälsade välkommen och berättade om SKMA:s opinionsbildande arbete och betydelse för kampen mot antisemitism idag. Stéphane Bruchfeld belyste de avgörande händelserna, striderna och framgångarna under SKMA:s 30 år och beskrev hur organisationen och dess uppgifter vuxit och förändrats med tiden.

Lena Jersenius Foto: Heléne Lööw

Lena Jersenius redogjorde för SKMA:s omfattande utbildningsprogram som innefattar alltifrån lärarfortbildningarseminarier och undervisningsmaterial till studieresor och elevresor till Förintelsens platser. Närmare 9 000 lärare, journalister, poliser, politiker och tjänstemän inom förvaltningar och myndigheter har sedan 1990-talet deltagit i något av SKMA:s utbildningsprogram.

Mathan Ravid informerade om SKMA:s ungdomsutbildning om antisemitism och rasism, som pågått sedan 2012, och Erik Gunnarsson, en av deltagarna, berättade om vad utbildningen givit honom.

Paneldiskussion med Willy Silberstein, ordf i SKMA, Lena Jersenius, Stéphane Bruchfeld, Henrik Bachner, Mathan Ravid. Foto: Heléne Lööw

Paneldiskussion med Willy Silberstein, ordf i SKMA, Lena Jersenius, Stéphane Bruchfeld, Henrik Bachner, Mathan Ravid. Foto: Heléne Lööw

Med Willy Silberstein som moderator ställde den engagerade och intresserade publiken frågor till en panel som bestod av Lena Jersenius, Stéphane Bruchfeld, Henrik Bachner och Mathan Ravid.

Mirjam Kellerman tackade SKMA:s medlemmar och sympatisörer för deras stöd i arbetet mot antisemitismen och uppmanade dem att fortsätta stödja SKMA: Bli stödmedlemmar eller ge ett bidrag till kampen mot antisemitism! Varje bidrag är viktigt!