500 Malmölärare deltog i utbildning

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev juni 2013

500 högstadielärare i Malmö deltog i SKMA:s utbildningsseminarier om antisemitism och islamofobi.

Under april och maj genomförde SKMA tre heldagsseminarier i Malmö om antisemitism och islamofobi. Utbildningssatsningen, som genomfördes i samverkan med Malmö stad och med stöd av arbetsmarknadsdepartementet, riktade sig till högstadielärare. Det ursprungliga målet att nå 400 av de runt 800 lärare som undervisar på Malmös högstadieskolor överträffades med råge: sammanlagt deltog cirka 500 lärare.

Henrik Bachner. Foto: Carina Söderberg

Henrik Bachner. Foto: Carina Söderberg

Utbildningen erbjöd dels fördjupade kunskaper om antisemitism och islamofobi, dels workshops om handlingsstrategier och metoder för att motverka fördomar och intolerans i klassrummet. Docent Anders Wigerfelt, historiker vid Malmö högskola, diskuterade grundläggande begrepp som fördomar, kategorisering och rasism och idéhistorikern Henrik Bachner belyste den samtida antisemitismen. Islamofobins framväxt och särdrag behandlades vid det första seminariet av Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och vid de två efterföljande av Jonas Otterbeck, docent i islamologi vid Lunds universitet.

Jonas Otterbeck. Foto: Mathan Ravid

Jonas Otterbeck. Foto: Mathan Ravid

Föreläsningarna varvades med gruppdiskussioner och arbetsövningar som utarbetats av pedagogen Rachel Baran. Diskussionerna leddes av en grupp erfarna pedagoger; Ulrika Assarehn, lärare i historia och religion vid Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg, Elisabeth Gröön-Glaspie, kurator och tidigare lärare i engelska och svenska vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla, Anna Hellerstedt, lärare i historia, svenska och pedagogik vid Finspångs gymnasium, Per Höjeberg, undervisar på lärarutbildningen på Stockholms universitet samt i historia och religion vid Norra Reals gymnasium i Stockholm, Hasse Illum, speciallärare på Internationella Engelska Skolan i Järfälla, och Carina Söderberg, högstadielärare i SO-ämnen vid Jens Billeskolan, Bjuv.

Mohammad Fazlhashemi Foto: Carina Söderberg

Mohammad Fazlhashemi Foto: Carina Söderberg

Av de utvärderingar som hittills inkommit framgår att utbildningsdagarna mött stor uppskattning och överlag upplevts som värdefulla. Några omdömen: ”En väl genomförd dag med hög kvalitet. Känns väldigt privilegierat att få vara med och ta del av allt detta”, ”En dag för lärare med kunniga föreläsare – det är man inte alltid bortskämd med. Mycket bra”, ”Som SO-lärare är detta ett högst relevant seminarium för mina ämnen”, ”Matnyttigt. Tips och idéer som jag kan använda mig  av i undervisningen”.

I samband med seminarierna erhöll deltagarna material om rasism, antisemitism och islamofobi. Som en del av initiativet distribueras även undervisningsmaterial i dessa ämnen till samtliga högstadieskolor i Malmö.

SKMA