Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev juni 2013

Läs Nyhetsbrevet som pdf

Läs resten

Ungdomsvecka i Tyskland

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev 2013

Tre ungdomar som gått SKMA:s ungdomsutbildning deltog i mars tillsammans med Mathan Ravid i det EU-finaniserade projektet East-West-East i tyska Berchum. Mötet, som samlade organisationer från olika länder, främst från Östeuropa, har som mål att inspirera unga människor till att bli aktiva EU-medborgare som verkar för solidaritet och tolerans.

Programmet bestod av föreläsningar, gruppdiskussioner och studiebesök. Tillsammans med representanter för The Ukrainian Center for Holocaust Studies ansvarade Mathan Ravid, ledare för SKMA:s ungdomsutbildning, för en workshop om uppfattningar om migration och migranter, inklusive främlingsfientliga, antisemitiska och rasistiska attityder. De ungdomar som ingick i SKMA:s delegation var Mattias Blomgren, 17 år, från Uddevalla, Samuel Lindelöf, 17 år, från Malmö, och Sofia Spjuth, 19 år, från Jönköping.

SKMA

Läs resten

”Fler unga borde gå utbildningen!”

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev 2013

SKMA genomförde under våren en tredje ungdomsutbildning om antisemitism och fördomar. Ungdomarnas egna erfarenheter utgör en viktig utgångspunkt för de diskussioner som förs om intolerans och hur den kan motverkas.

SKMA genomförde under våren för tredje gången en ungdomsutbildning om antisemitism och intolerans. Denna gång var det 15 ungdomar från olika delar av landet som samlades i Stockholm under två helger i april och maj för att lära sig mer om fördomar, utbyta  erfarenheter och diskutera metoder för att motverka rasism. Kursen leddes av Mathan Ravid och Lisa Sahlstedt och inkluderade bland annat föreläsningar om antisemitism av Henrik Bachner och om högerextrem propaganda av Jonathan Leman samt en guidad visning i Stockholms stora synagoga. Även denna gånga var kursdeltagarnas utvärderingar mycket positiva.

Två av deltagarna var Freya som går på Cultura Gymnasium i Helsingborg och Khalida som går på Bergska skolan – Finspångs gymnasium. Khalida, … Läs resten

500 Malmölärare deltog i utbildning

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev juni 2013

500 högstadielärare i Malmö deltog i SKMA:s utbildningsseminarier om antisemitism och islamofobi.

Under april och maj genomförde SKMA tre heldagsseminarier i Malmö om antisemitism och islamofobi. Utbildningssatsningen, som genomfördes i samverkan med Malmö stad och med stöd av arbetsmarknadsdepartementet, riktade sig till högstadielärare. Det ursprungliga målet att nå 400 av de runt 800 lärare som undervisar på Malmös högstadieskolor överträffades med råge: sammanlagt deltog cirka 500 lärare.

Utbildningen erbjöd dels fördjupade kunskaper om antisemitism och islamofobi, dels workshops om handlingsstrategier och metoder för att motverka fördomar och intolerans i klassrummet. Docent Anders Wigerfelt, historiker vid Malmö högskola, diskuterade grundläggande begrepp som fördomar, kategorisering och rasism och idéhistorikern Henrik Bachner belyste den samtida antisemitismen. Islamofobins framväxt och särdrag behandlades vid det första seminariet av Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och vid de två efterföljande av Jonas Otterbeck, docent i … Läs resten

Polen och Förintelsen: Uppgörelse och förnekelse

Publicerad i SKMA Nyhetsbrev 2013

Frågan om antisemitismen och vissa polackers inblandning i förföljelse och mord på judar under andra världskriget och Förintelsen är kontroversiell i Polen. Det visades bland annat av reaktionerna på Jan T. Gross bok Neighbors, om massakern på judar i Jedwabne, som utkom i Polen 2000. Varför väcker detta ämne så starka reaktioner och hur ser debatten ut i dag, tretton år efter Gross bok? SKMA ställde dessa frågor till Małgorzata Domagalska, docent i litteraturhistoria vid Lodz universitet och specialist på polsk antisemitism. Här är hennes svar.

Inte bara det polska samhället utan även forskare accepterade länge Raul Hilbergs uppdelning av Förintelsens aktörsgrupper i åskådare, förövare och offer. I och med publiceringen av Jan T. Gross bok Neighbors insåg stora delar av det polska samhället att saken var mer komplicerad. Det stod klart att åskådare samtidigt kunde vara mördare, och att mördare även kunde vara … Läs resten